Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Prijemni ispit

17.08.2018.

Prijemni ispit za drugi upisni rok održat će se 23.08.2018.godine u 09,00h.

Dokumenti potrebni za upis:

- Rodni list (original)
- Uvjerenje o završenom VI, VII i VIII razredu osnovne škole (original)
- Svjedodžba o završenom IX razredu osnovne škole (original)
- Diplome sa takmičenja iz Osnovne muzičke škole
- Zahtjev za upis (preuzeti i popuniti u školi prilikom predaje dokumenata)

Napomena: Učenici koji će upisati paralelno sa Srednjom muzičkom školom drugu srednju školu treba da predaju ovjerene kopije gore navedenih dokumenata.


RANG LISTA ZA IZBOR KANDIDATA PO KONKURSU OBJAVLJENOM U LISTU "NAŠA RIJEČ" OD 07.08.2018.GODINE

17.08.2018.

Mole se kandidati koji budu imali primjedbe na bodovanje da ih pošalju na mail škole srednjamuzicka@yahoo.com do srijede, 22.08.2018.godine, kako bi se eventualne greške ispravile prije donošenja odluke od strane Školskog odbora.  

Molimo Vas slijedite opciju "VIŠE INFORMACIJA" kako biste pogledali rang listu. 

 

 

 

 


Maturski ispiti

14.08.2018.

PLAN POLAGANJA MATURSKIH ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2017/2018.GODINE

 

 

MATURANT

SMJER

MATURSKI ISPIT

KOMISIJA

TERMIN

Hadžimusić Meša

Muzičar općeg smjera

Kontrapunkt

1.Beganović Sabina,predsjednik

2.Salčinović Meliha, ispitivač

3.Hujić Alma, član

27.08.2018.

U 10,00 h

Omerspahić Neven

Muzičar općeg smjera

Dirigovanje

1.Beganović Sabina, predsjednik

2.Berrigan Elvira, ispitivač

3.Mijatović igor, član

27.08.2018.

U 11,00 h

Telalović Mahir

Muzičar harmonikaš

Harmonika

1.Karahođa Ajdin,predsjednik

2.Mahmić Hajrudin, ispitivač

3.Beganović Sabina, član

27.08.2018.

U 12,00 h

Bosanski jezik i književnost

1.Beganović Sabina, predsjednik

2.Hasić Zumreta, ispitivač

3.Alić Lejla, član

28.08.2018.

U 10,00 h

 

Učenici su obavezni prijaviti maturske ispite u terminima petak (17.08.) i ponedjeljak (20.08.) od 09,00h do 12,00h kod pedagoga škole. Obrazac za prijavu preuzeti kod pedagoga škole.

 


Popravni ispit

14.08.2018.

PLAN POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2017/2018.GODINE

 

UČENIK

POPRAVNI ISPIT

KOMISIJA

TERMIN POPRAVNOG ISPITA

Šabić Amina

Smriko Ensar

HARMONIJA

1.Karahođa Adin, predsjednik

2.Klobodanović Ado, ispitivač

3.Salčinović Meliha,član

23.08.2018.

U 10,00 h

Bešić Nusreta

HARMONIJA

1.Klobodanović Ado,predsjednik

2.Karahođa Ajdin, ispitivač

3.Salčinović Meliha, član

23.08.2018.

U 11,30 h

Silajdžija Mahir

Telalović Mahir

HARMONIKA

1.Karahođa Ajdin, predsjednik

2.Mahmić Hajrudin, ispitivač

3.Alispahić Amela, član

24.08.2018.

U 10,00 h

Bešić Nusreta

Hadžimusić Meša

Omerspahić Neven

KLAVIR

1.Šehić Lejla, predsjednik

2.Delibašić Sabina, ispitivač

3.Ibrahimagić Maida, član

24.08.2018.

U 10,00 h

 

 

Učenici su obavezni prijaviti popravne ispite u terminima petak (17.08.) i ponedjeljak (20.08.) od 09,00h do 12,00h kod pedagoga škole. Obrazac za prijavu preuzeti kod pedagoga škole.

 

 

 


Podjela svjedodzbi

08.01.2018.

Obavještavamo učenike da je podjela svjedodzbi prema sljedećem rasporedu:

I razred - razrednica Merdanović Envera - utorak, 9.1., u 11h

IV razred - razrednica Beganović Sabina - srijeda, 10.1., u 11h

II razred - razrednica Alispahić Amela - srijeda, 10.1., u 11h

III razred - razrednica Delibasic Sabina - petak, 12.1., u 11h