Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Učenici

POPIS MATURANATA PO GENERACIJAMA

33.generacija, 2013; razrednik prof.Maida Ibrahimagić

1.Alić Emin, teoretski odsjek
2.Alispahić Maid, teoretski odsjek
3.Avdagić Jasmin, solo pjevanje i teoretski odsjek
4.Baručija Irhad, violina i teoretski odsjek
5.Ćar Sabina, klavir
6.Drugović Belmin, harmonika
7.Džehverović Alma, solo pjevanje i teoretski odsjek
8.Ekinović Zerina, teoretski odsjek
9.Filipović Marija, teoretski odsjek
10.Kadrić Sedin, teoretski odsjek
11.Karahodža Larisa, solo pjevanje
12.Kokić Adela, teoretski odsjek
13.Lučić Nives, teoretski odsjek
14.Mahmić Belma, violina i teoretski odsjek
15.Mrkonjić Dženis, gitara i teoretski odsjek
16.Perković Katarina, klavir i teoretski odsjek
17.Popović Sandro, violina
18.Tajar Ilma, klavir i teoretski odsjek
19.Tešnjak Tamara, solo pjevanje i teoretski odsjek32.generacija, 2012; razrednik prof. Alić Lejla


1. Brkić Ana, teoretski odsjek
2.Didić Belma, klavir
3.Ekinović Amna, klavir i teoretski odsjek
4.Gavran Sara, teoretski odsjek
5.Imamović Nerina, flauta
6.Jurić Ana Marija, flauta
7.Karić Melisa, violina i teoretski odsjek
8.Klarić Filip, teoretski odsjek
9.Kolar Nikola, gitara
10.Mlikota Mirna, flauta i teoretski odsjek
11.Tabaković Alma, klavir
12.Tadić Andrijana, klavir
13.Telalović Nedim, truba
14.Vujica Vedran, gitara i teoretski odsjek31.generacija,2011; razrednik prof.Beganović Sabina
upisano 29 kandidata,maturirali:

1.Adžaip Azra,klavir
2.Ajanović Adnan,teoretski odsjek
3.Bešić Mehida,teoretski odsjek
4.Bilić Amela,teoretski odsjek
5.Čivić Lamija,teoretski odsjek
6.Ćar Jasmina,teoretski odsjek
7.Drljača Tina,gitara i teoretski odsjek
8.Hadžimejlić Abdulkadir,teoretski odsjek
9.Halilović Sabina,violina i teoretski odsjek
10.Hrustanović Muhamed,solo pjevanje i teoretski odsjek
11.Huseinspahić Edina,teoretski odsjek
12.Huseinspahić Lejla,teoretski odsjek
13.Kolasević Vedran,truba
14.Pejić Sandro,teoretski odsjek
15.Redžepović Almin,klarinet
16.Salibašić Jahija,teoretski odsjek
17.Selimović Amer,teoretski odsjek
18.Smajić Anida,teoretski odsjek
19.Spahić Berina,teoretski odsjek
20.Spahić Jasmina,teoretski odsjek
22.Terzić Naida,flauta i teoretski odsjek
22.Topalović Elvis,teoretski odsjek
23.Tutan Tarik,teoretski odsjek
30.genaracija,2010; razrednik prof.Elvira Hedžić
upisano 35 kandidata;maturirali:

1.Ajdin Aida,gitara i teoretski odsjek
2.Begović Džana,violina i teoretski odsjek
3.Berbić Emina,harmonika i teoretski odsjek
4.Ćerim Ilma,klavir
5.Dajić Aida,viola
6.Draganović Asja,violina i teoretski odsjek
7.Grahić Cvetelina,solo pjevanje
8.Halilbašić Emir,fagot
9.Halilbašić Merima,klavir i teoretski odsjek
10.Handanagić Adnan,violina i teoretski odsjek
11.Hilić Amra,teoretski odsjek
12.Ibraković Majda,teoretski odsjek
13.Imamović Mirna,teoretski odsjek
14.Karić Miran,violončelo
15.Kobilica Zerina,teoretski odsjek
16.Kurić Dženita,solo pjevanje i teoretski odsjek
17.Matić Goran,harmonika
18.Meškić Haris,teoretski odsjek
19.Mlikota Branko,klarinet
20.Mujagić Ajla,teoretski odsjek
21.Mujkanović Edin,teoretski odsjek
22.Mulić Elma,flauta
23.Nezitević Emina,flauta i teoretski odsjek
24.Nikolić Bojan,gitara i teoretski odsjek
25.Podić Šeherzada,teoretski odsjek
26.Sladoja Ivana,teoretski odsjek
27.Šahović Ajla,teoretski odsjek
28.Tadić Andrijana,teoretski odsjek
29.Vojvodić Amra,violina i teoretski odsjek29.generacija,2009.godine; razrednik prof.Orman Lejla/prof.Delibašić Sabina
upisano 29 kandidata,mturirali:


1.Akrapović Monika,teoretski odsjek
2.Beus Darko,truba i teoretski odsjek
3.Bošnjak Mirza,teoretski odsjek

4.Buza Temin,teoretski odsjek
5.Čisić Dženan,teoretski odsjek
6.Gadžun Sara,violina i teoretski odsjek
7.Hadžić Moamer,teoretski odsjek
8.Jelić Ivan,teoretski odsjek
9.Kaknjo Amna,gitara
10.Memagić Nadina,solo pjevanje i teoretski odsjek
11.Muratović Džensena,flauta
12.Nježić Ivana,teoretski odsjek
13.Omanović Tea,klavir
14.Pucar Amir,harmonika i teoretski odsjek
15.Sekulić Andrej,teoretski odsjek
16.Šarić Bevian,teoretski odsjek
17.Vehabović Sofija,teoretski odsjek28.generacija,2008.godine; razrednik prof.Vahida Begović
upisano 35 kandidata;maturirali:


1.Brka Alem,teoretski odsjek
2.Ćustonjić Kristina,klavir
3.Delibašić Sabina,teoretski odsjek
4.Deljkić Zlatan,teoretski odsjek
5.Hadžiselimović Jasmina,teoretski odsjek
6.Hrustanović Admir,teoretski odsjek
7.Karan Ida,teoretski odsjek
8.Košpo Belma,violina i teoretski odsjek
9.Mastilović Larisa,teoretski odsjek
10.Matić Ivan,klarinet
11.Matijević Suzana,teoretski odsjek
12.Medžić Merima,violončelo
13.Patković Melisa,klavir
14.Porčić Sanela,gitara
15.Ramljak Vlatko,klarinet
16.Ruvić Dado,teoretski odsjek
17.Saltagić Nurudin,teoretski odsjek
18.Šehić Amna,teoretski odsjek
19.Varupa Ado,teoretski odsjek

 27.generacija,2007.godine; razrednik prof.Hajrudin Mahmić
  upisano 40 kandidata,maturirali:


  1.Babović Sanjin,truba 

  2.Bečirović Hana,klavir i teoretski odsjek
  3.Beganović Dino,harmonika i teoretski odsjek
  4.Buro Lrisa,solo pjevanje i teoretski odsjek
  5.Grabus Lejla,teoretski odsjek
  6.Halilbašić Emir,teoretski odsjek
  7.Hodžić Aids,teoretski odsjek
  8.Jelić Davor,teoretski odsjek
  9.Kahriman Edin,fagot
 10.Kentrić Jadranko,teoretski odsjek

 11.Ljubas Verica,teoretski odsjek
 12.Mečkić Amna,teoretski odsjek
 13.Mehić Miralem,teoretski odsjek
 14.Mustafić Emina,klavir
 15.Nikolić Dragana,teoretski odsjek
 16.Pašalić Damira,teoretski odsjek
 17.Porčić Jasna,teoretski odsjek
 18.Preldđić Irina,teoretski odsjek
 19.Prguda Nerimana,violina i teoretski odsjek
 20.Pupić Renata,teoretski odsjek
 21.Ruštić Dženana,teoretski odsjek
 22.Sladoja Marijana,teoretski odsjek
 23.Solo Mahir,teoretski odsjek
 24.Šabanović Emina,teoretski odsjek

 25.Šehić Nermana,violina i teoretski odsjek
 26.Šimunac Matea,klavir
 27.Tavić Sanja,violina i teoretski odsjek
 

26.generacija,2006.godine; razrednik prof.Lejla Alajbegović
upisano 37 kandidata,maturirali:

1.Brkić Ines,teoretski odsjek
2.Dedić Lejla,teoretski odsjek
3.Dilaver Aida,teoretski odsjek
4.Đonko Alma,violina
5.Đuzalović Sandra,teoretski odsjek
6.Gladan Imra,teoretski odsjek
7.Gvozdenović Tijana,klavir
8.Hamzić Lejla,teoretski odsjek
9.Hrustić Erna,harmonika i teoretski odsjek
10.Huseinagić Emir,klarinet
11.Kemez Mima,teoretski odsjek
12.Kubat Belma,violončelo
13.Marušić Jasminka,teoretski odsjek
14.Mehmedić Zlata,violina
15.Omeragić Una,gitara i teoretski odsjek
16.Rehibić Esad,teoretski odsjek
17.Smaka Sabrina,flauta i teoretski odsjek
18.Spajić Ivan,gitara i teoretski odsjek
19.Stapić Marela,klavir
20.Taslaman Emina,klavir
21.Telalović Ermin,teoretski odsjek
22.Vojvodić Erma,flauta i teoretski odsjek


25.generacija,2005.godine; razrednik prof.Almir Hujić
upisano 31 kandidat,maturirali:

1.Andrijašević Ivan,gitara i teoretski odsjek
2.Batljaj Maja,teoretski odsjek
3.Čolić Edmir,teoretski odsjek
4.Dajić Emina,teoretski odsjek
5.Drinić Arijana,teoretski odsjek
6.Gačnik Maja,teoretski odsjek
7.Ganić Almir,harmonika
8.Husejnagić Aida,teoretski odsjek
9.Karahodža Eldin,harmonika i teoretski odsjek
10.Kovačević Emir,teoretski odsjek
11.Krehić Esena,teoretski odsjek
12.Mahir Lejla,violina
13.Marić Marija,klavir
14.Mehić Muamer,teoretski odsjek
15.Muharemović Amila,viola i teoretski odsjek
16.Mujaković Alma,teoretski odsjek
17.Mustafić Tanisa,klavir
18.Plevljak Azra,flauta
19.Polić Dinka,solo pjevanje i teoretski odsjek
20.Sarić Admir,teoretski odsjek
21.Selimović Sanja,teoretski odsjek
22.Serdarević Amela,klavir
23.Šantić Helena,klavir
24.Tabaković Selma,violina
25.Uzunović Amra,teoretski odsjek
26.Varupa Dženana,teoretski odsjek
27.Zupčević Denis,teoretski odsjek


24.generacija,2004.godine; razrednik prof.Meliha Salčinović
upisano 38 kandidata,maturirali:

1.Arifović Jasna,teoretski odsjek
2.Adžajić Maja,teoretski odsjek
3.Balta Sonja,teoretski odsjek
4.Barišić Nikić Ivana,teoretski odsjek
5.Bihorac Ernad,teoretski odsjek
6.Debeljak Ivana,gitara
7.Handukić Ilvana,teoretski odsjek
8.Herceg Alma,teoretski odsjek
9.Hodžić Alen,teoretski odsjek
10.Hodžić Amir,teoretski odsjek
11.Imamović Maja,violina i teoretski odsjek
12.Jelić Borjana,teoretski odsjek
13.Kadić Andrea,harmonika i teoretski odsjek
14.Kahrić Emina,teoretski odsjek
15.Kovač Marina,teoretski odsjek
16.Kurjaković Jasmin,teoretski odsjek
17.Mijatović Igor,gitara i teoretski odsjek
18.Mušinović Almir,toeretski odsjek
19.Pašalić Amila,teoretski odsjek
20.Predojević Jovana,flauta i teoretsko odsjek
21.Rakos Donja,violina i teoretski odsjek
22.Ribić Ajla,klavir i teoretski odsjek
23.Sarajlić Emina,teoretski odsjek
24.Sivić Maja,teoretski odsjek
25.Suljić Nermin,gitara i teoretski odsjek
26.Šišić Harun,teoretski odsjek
27.Tadić Marina,teoretski odsjek
28.Talić Emina,teoretski odsjek


23.generacija,2003.godine; razredniik prof.Ehlimana Tikveša
upisano 39 kandidata,maturirali:

1.Abdulović Adnan,harmonika i teoretski odsjek
2.Artuković Nirmela,teoretski odsjek
3.Babović Mirza,teoretski odsjek
4.Brka Senad,teoretski odsjek
5.Čajlaković Fikreta,teoretski odsjek
6.Čolaković Nadina,teoretski odsjek
7.Čurić Julija,teoretski odsjek
8.Hećo Aela,teoretski odsjek
9.Jakić Lejla,teoretski odsjek
10.Košpo Haris,klavir i teoretski odsjek
11.Krehić Nina,teoretski odsjek
12.Mašić Almer,teoretski odsjek
13.Micanović Saša,teoretski odsjek
14.Muslić Suljo,teoretski odsjek
15.Mustafić Dženana,teoretski odsjek
16.Panzalović Milkica,gitara i teoretski odsjek
17.Popaja Dženisa,teoretski odsjek
18.Provalić Mahir,teoretski odsjek
19.Sarajlić Elma,teoretski odsjek
20.Smajlović Amna,violina i teoretski odsjek
21.Šehić Aldin,teoretski odsjek
22.Šeper Lamija,teoretski odsjek
23.Šijak Elvin,teoretski odsjek
24.Talić Nedim,teoretski odsjek


22.generacija,2002.godine; razrednik porf.Alma Karabeg
upisano 37 kandidata,maturirali:

1.Balilhodžić Moamer,harmonika i teoretski odsjek
2.Ćurić Dunja,teoretski odsjek
3.Dodik Sabina,teoretski odsjek
4.Došlić Sabina,teoretski odsjek
5.Fazlihodžić Elma,teoretski odsjek
6.Isak Selma,teoretski odsjek
7.Kahrimanović Mia,flauta i teoretski odsjek
8.Karahodža Ajdin,harmonika i teoretski odsjek
9.Kulačić Lejla,teoretski odsjek
10.Marić Ana,teoretski odsjek
11.Mirić Darka,gitara i teoretski odsjek
12.Mirić Tanja,gitara i teoretski odsjek
13.Muharemović Amir,gitara i teoretski odsjek
14.Mujkanović Emina,teoretski odsjek
15.Mulabdić Jasmina,teoretski odsjek
16.Omerović Alan,teoretski odsjek
17.Omić Emila,teoretski odsjek
18.Pivelja Tatjana,teoretski odsjek
19.Smajić Selma,teoretski odsjek
20.Smajlović Aldin,teoretski odsjek
21.Stojanović Una,teoretski odsjek
22.Suljičič Alma,teoretski odsjek
23.Šehić Semin,teoretski odsjek
24.Tahmiščija Amira,teoretski odsjek
25.Terzić Maja,viola
26.Zejnić Jasmina,teoretski odsjek


21.generacija,2001.godine; razrednik prof.Senada Kazić
upisano 30 kandidata,maturirali:

1.Alić Senad,klarinet
2.Bajrambašić Mela,klavir i teoretski odsjek
3.Čolaković Abidin,teoretski odsjek
4.Delić Azra,teoretski odsjek
5.Džampo Vedran,klavir i teoretski odsjek
6.Đukić Ornela,gitara i teoretski odsjek
7.Hasanbegović Melisa,violina i teoretski odsjek
8.Hodžić Samira,teoretski odsjek
9.Kikić Katarina,teoretski odsjek
10.Matić Nikolina,teoretski odsjek
11.Prkić Kristina,teoretski odsjek
12.Sagdati Alida,teoretski odsjek
13.Serdarević Lejla,klavir
14.Škaljo Adis,teoretski odsjek
15.Armen Škobalj,teoretski odsjek
16.Škrbić Nandino,fagot
17.Velić Kenan,teoretski odsjek
18.Zilić Aida,teoretski odsjek
20.generacija,2000.godine; razrednik prof.Sabina Beganović
upisano 25 kandidata,maturirali:

1.Beganović Safet,teoretski odsjek
2.Bureković Alem,teoretski odsjek
3.Dulaš Sejla,flauta i teoretski odsjek
4.Grahovas Ivana,klavir i teoretski odsjek
5.Jakić Mirza,truba i teoretski odsjek
6.Kovač Saša,teoretski odsjek
7.Nakić Tatjana,klavir i teoretski odsjek
8.Škrbić Nandino,teoretski odsjek

19.generacija,1999.godine; razrednik prof.Vahida Begović
upisano 29 kandidata,maturirali:

1.Alić Aida,klavir i teoretski odsjek
2.Alić Belma,violončelo i teoretski odsjek
3.Begović Edin,klarinet i teoretski odsjek
4.Berberović Aida,teoretski odsjek
5.Bijedić Bekim,teoretski odsjek
6.Hadžić Dženana,teoretski odsjek
7.Haračić Dino,violina
8.Huseinagić Mirza,teoretski odsjek
9.Husejnagić Elma,teoretski odsjek
10.Jović Boško,gitara i teoretski odsjek
11.Krajišnik Amra,teoretski odsjek
12.Mahmić Merima,flauta
13.Marić Sanda,teoretski odsjek
14.Mijatović Sabina,klarinet
15.Muratović Samra,harmonika
16.Omerdić Enisa,teoretski odsjek
17.Serdarević Samira,teoretski odsjek
18.Spahić Denis,harmonika
19.Šabić Emina,flauta
20.Teskeredžić Mersiha,violina i teoretski odsjek
21.Vuletić Ljubica,teoretski odsjek

18.generacija,1998,godine; razrednik prof.Ahmo Muharemović
upisano 19 kandidata,maturirali:

1.Alić Alisa,harmonika
2.Begagić Fatima,klavir i teoretski odsjek
3.Botić Mladen,teoretski odsjek
4.Đukić Vanesa,gitara i teoretski odsjek
5.Grahić Saška,teoretski odsjek
6.Hadžić Edin,teoretski odsjek
7.Ibrahimefendić Edin,teoretksi odsjek
8.Ibraković Dijana,teoretski odsjek
9.Kobilica Selver,teoretski odsjek
10.Melezović Aida,harmonika i teoretski odsjek
11.Mijatović Sabina,teoretski odsjek
12.Murtić Sanjn,gitara
13.Ruvić Alen,teoretski odsjek
14.Srebrenica Mahir,teoretski odsjek
15.Šabić Sabina,flauta
16.Šehić Lejla,klavir i teoretski odsjek
17.Vejzović Adnana,violina


17.generacja,1997.godine; razrednik prof.Semir Jakić
upisano 18 kandidata,maturirali:

1.Ačkar Maja,klavir i teoretski odsjek
2.Alić Elvira,klavir i teoretski odsjek
3.Durmanović Muhidin,gitara
4.Hodžić Armin,harmonika
5.Hodžić Nerma,harmonika i teoretski odsjek
6.Hošić Jasmin,teoretski odsjek
7.Hrustić Adi,gitara
8.Jović Vlatka,klavir,gitara i teoretski odsjek
9.Kačar Dajana,solo pjevanje
10.Kamenjaš Adisa,teoretski odsjek
11.Kovačević Emir,teoretski odsjek
12.Miletić Danijel,teoretski odsjek
13.Osmanlić Adis,teoretski odsjek
14.Pajić Irena,teoretski odsjek
15.Papković Mirela,harmonika
16.Rosić Larisa,klavir i teoretski odsjek16.generacija,1996.godine;razrednik prof.Ema Stojanović
upisano 18 kandidata,maturirali:

1.Antunović Ivan,teoretski odsjek
2.Bajramović Arnes,truba
3.Ćebić Mirela,harmonika
4.Dulaš Senad,teoretski odsjek
5.Hamudić Alisa,violina
6.Milanović Nanarela,harmonika
7.Opanović Selma,gitara
8.Srebrenica Adnan,klarinet
9.Šeper Amila,violina
10.Zurovac Sandra,klavir

15.generacija,1995.godine; razrednik prof.Ema Stojanović
upisano 30 kandidata,maturirali:

1.Beganović Amra,klavir
2.Ćatović Lejla,klavir
3.Jukić Senada,teoretski odsjek
4.Krvavac Dženena,teoretski odsjek
5.Mehemdić Mirta,klavir
6.Mišanović Sunčica,teoretski odsjek
7.Nišić Alena,klavir
8.Ramić Danijela,violončelo
9.Stanković Snežana,teoretski odsjek
10.Šarić Belma,harmonika
11.Taslaman Nina,harmonika
12.Zuko Amela,flauta
13.Zupurović Zerina,harmonika


14.generacija,1994.godine; 
razrednik prof.Ahmo Muharemović
upisano 22 kandidata,maturirali:

1.Asotić Olana,viola
2.Bajramović Mirela,gitara
3.Čoček Esmeralda,teoretski odsjek
4.Ćosić Belma,teoretski odsjek
5.Ekinović Edin,truba
6.Hadžajlić Azra,harmonika
7.Kalafadžić Karolina,klavir
8.Kozlo Selma,teoretski odsjek
9.Mehmedbegović Naida,gitara
10.Mujić Sanela,teoretski odsjek
11.Seferović Elvedin,harmonika i teoretski odsjek
12.Serdarević Belma,gitara
13.Subašić Hedija,teoretski odsjek
14.Tuce Vedran,klarinet i teoretski odsjek
polaznici:
15.Kadić Hamdija,klarinet

13.generacija,1993.godine; razrednik prof.Vahida Begović
upisano 23 kandidata,maturirali:

1.Ahmić Edbera,teoretski odsjek
2.Aliefendić Mersiha,harmonika
3.Anić Dragana,teoretski odsjek 
4.Brenjo Nina,klavir
5.Čehajić Selma,harmonika
6.Čolak Amna,teoretski odsjek
7.Čosić Alma,teoretski odsjek
8.Kojić Andrijana,flauta i teoretski odsjek
9.Kustura Gordana,harmonika
10.Marjanović Dragana,teoretski odsjek
11.Merdžanić Samira,harmonika
12.Omerdić Enes,harmonika
13.Redžić Rusmir,solo pjevanje
14.Rojević Djana,flauta
15.Smajlović Narcisa,teoretski odsjek
16.Tepić Dragana,teoretski odsjek
17.Vrba Jan,truba
18.Vukovc Dajana,klavir


12.generacija,1992.godine; razrednik prof.Viktorija Klapec
upisano 20 kandidata,maturirali:

1.Aganović Aldina,teoretski odsjek
2.Bohinjc Blanka,teoretski odsjek
3.Đokić Branimir,harmonika
4.Đurić Tatjana,violina
5.Fakić Amela,harmonika
6.Iličić Andrea,klavir
7.Imamović Adnana,teoretski odsjek
8.Ivančić Ivana,violina
9.Jašarević Mersiha,harmonika
10.Kapetanović Amina,violina
11.Lerotić Bruno,gitara
12.Marković Sandra,klavir
13.Miketa Krešimir,teoretski odsjek
14.Salkov Aida,klavir
15.Salkov Ajla,klavir
16.Taslaman Belma,harmonika 

11.generacija,1991.godine; razrednik prof.Fuad Ahmetspahić
upisano 24 kandidata,maturirali:

1.Alajbegović Lejla,klavir
2.Babić Belma,harmonika
3.Bajrambašić Sanela,harmonika
4.Bičakčić Alija,gitara
5.Blažević Kornelija,klavir
6.Dračo Almir,harmonika
7.Džidić Mujaga,teoretski odsjek
8.Đačić Nataša,klavir
9.Gadžun Alen,harmonika
10.Gajdoš Kanita,teoretski odsjek
11.Hadžajlić Aida,violončelo
12.Imširović Amela,flauta
13.Karahasanović Zufer,teoretski odsjek
14.Milutinović Maita,klavir
15.Mišković Gordana,harmonika
16.Pezer Amela,violina
17.Safić Aida,klavir
18.Sarajlić Sabina,klavir
19.Sobolj Sandra,teoretski odsjek
20.Tomčuk Aida,klavir 

10.generacija,1990.godine; razrednik prof.Esad Čivić
upisano 26 kandidata,maturirali:


1.Brkić Elvedin,teoretski odsjek
2.Đokić Snežana,klavir
3.Ekinović Edina,flauta
4.Hadžiselimović Edina,harmonika
5.Ivanković Jadranka,klavir
6.Jašarević Amra,violončelo
7.Kurevija Olga,teoretski odsjek
8.Miličević Aleksandra,flauta
9.Milosavljević Tamara,harmonika
10.Stojanović Iva,violončelo
11.Šarović Dejan,gitara
12.Ubiparipović Mira,teoretski odsjek
13.Vrebo Almir,teoretski odsjek
14.Vuković Biljana,teoretski odsjek
polaznici:
15.Bošnjaković Davorin,kontrabas
16.Hamzić Muhamed,klarinet
17.Marić Mirna,solo pjevanje
18.Melezević Blagoje,gitara
19.Olujić Slavko,gitara
20.Skalanić Husein,gitara
21.Stjepanović Stjepan,gitara


9.generacija,1989.godine; razrednik prof.Ramiz Tahiri 
upisano 11 kandidata,maturirali:

1.Backović Nina,klavir
2.Bilčević Oksana,teoretski odsjek
3.Jurić Dragan,teoretski odsjek
4.Mihajlović Aleksandra,klavir
5.Salčinović Meliha,klavir
6.Vuković Lamija,klavir
polaznici:
7.Težak Gordana,harmonika 

 


8.generacija,1988.godine; razrednik prof.Ramiz Tahiri
upisano 16 kandidata,maturirali:


1.Bašević Suzana,flauta
2.Bohinjc Dunja,klavir
3.Čabro Adelina,klavir
4.Drljača Maja,teoretski odsjek
5.Ekinović Adnan,klarinet
6.Grahić Sabina,klavir
7.Lekić Danijela,klavir
8.Mandić Ljiljana,teoretski odsjek
9.Miljanović Radmila,flauta
10.Redžibašić Omer,teoretski odsjek
11.Ribić Emir,teoretski odsjek
12.Semić Samra,flauta
13.Šarić Sedin,teoretski odsjek
14.Tikveša Ehlimana,klavir
polaznici:
15.Mehinović Senad,gitara
16.Mitić Vlasta,gitara 


7.generacija,1987.godine; 
razrednik prof.Fuada Ahmetspahić 
upisano 29 kandidata,maturirali:

1.Akrapović Dajana,violina
2.Čajdrić Sabina,klavir
3.Čakarević Vesna,teoretski odsjek
4.Čaušević Edina,violina
5.Čaušević Envera,violina
6.Dervić Kanita,harmonika
7.Durmić Mirsad,violina
8.Ekinović Amela,klavir
9.Fišić Dijana,klavir
10.Hucal Aleksandra,teoretski odsjek
11.Hujić Alma,klavir
12.Hujić Almir,klarinet
13.Imamović Edina,harmonika
14.Imamović Nizada,teoretski odsjek
15.Maksimović Dragan,teoretski odsjek
16.Mujačić Aida,teoretski odsjek
17.Šuka Ljiljana,harmonika 


6.generacija,1986.godine; razrednik prof.Ramiz Tahiri
upisano 11 kandidata,maturirali:

1.Bekrić Selma,harmonika
2.Berberkić Amela,klavir
3.Berberkić Sabina,klavir
4.Čabro Katarina,flauta
5.Džidić Borka,harmonika
6.Laikert Dario,gitara
7.Marjanović Sandra,klavir
8.Radojčić Snježana,teoretski odsjek
9.Smailbegović Anesa,flauta
polaznici:
10.Bazler Jasna,harmonika
11.Jovanović Ljiljana,violina
12.Nadžaković Stojna,violina 


5.generacija,1985.godine; razrednik prof.Vahida Dizdar
upisano 26 kandidata,maturirali:

1.Akrapović Žana,klavir
2.Barač Ivan,teoretski odsjek
3.Blažević Igor,teoretski odsjek
4.Boras Andrea,klavir
5.Bošnjaković Davorin,teoretski odsjek
6.Budimir Kata,teoretski odsjek
7.Filipović Mirjana,teoretski odsjek
8.Katić Mariela,teoretski odsjek
9.Krunić Zorana,teoretski odsjek
10.Lukić Đorđe,klarinet
11.Mijač Danijela,teoretski odsjek
12.Mujbegović Lejla,teoretski odsjek
13.Mujbegović Mustafa,violina
14.Ninković Svetlana,teoretski odsjek
15.Omeragić Jasenka,violina
16.Prežić Aida,klavir
17.Serdarević Lejla,klavir
18.Smailović Siniša,klavir
19.Tomičić Silva,teoretski odsjek
20.Vukašinović Mirjana,teoretski odsjek
polaznici:
21.Jović Ljubinko,gitara 

4.generacija,1984; razrednik prof.Ahmo Muharemović
upisano 27 kandidata

1.Alibegović Vanda,teoretski odsjek
2.Backović Nenad,gitara
3.Bajrambašić Merima,teoretski odsjek
4.Čurkoić Amela,teoretski odsjek
5.Ekinović Lejla,gitara
6.Gasal Mediha,harmonika
7.Gril Sanja,teoretski odsjek
8.Grgić Dario,teoretski odsjek
9.Hadarević Vesna,teoretski odsjek
10.Knežević Stojna,teoretski odsjek
11.Ličić Boris,teoretski odsjek
12.Muračević Nusreta,teoretski odsjek
13.Mutapčić Maida,klavir
14.Softić Vesna,solo pjevanje(horski pjevač)
15.Šahmić Sabina,teoretski odsjek
16.Telalović Ajla,teoretski odsjek
polaznici:
17.Šahmić Indira,harmonika 3.generacija,1983.godine,razrednik prof.Fuad Ahmetspahić
upisano 37 kandidata,maturirali:

1.Bektaš Elvedina,teoretski odsjek
2.Berberović Jasmina,teoretski odsjek
3.Blažević Danijela,teoretski odsjek
4.Delić Dinka,teoretski odsjek
5.Hadžić Elisa,teoretski odsjek
6.Hadžić Melisa,teoretski odsjek
7.Hasić Semir,teoretski odsjek
8.Jakić Semir,teoretski odsjek
9.Jovanović Ljiljana,teoretski odsjek
10.Kadrić Esmeralda,flauta
11.Kazić Senad,harmonika
12.Mišanović Tomislava,teoretski odsjek
13.Nesimi Admedin,teoretski odsjek
14.Redžić Dženana,klavir
15.Tomčuk Dijana,teoretski odsjek
16.Trogrančić Dijana,klavir
17.Vuković Zoran,gitara
18.Žeravčić Boris,teoretski odsjek
polaznici:
19.Drljača Sanja,harmonika
20.Popović Svetomir,klavir
21.Tot Laila,klavir

2.generacija,1982.godine; razrednik prof.Mirna Marić
upisano 35 kandidata,maturirali:

1.Badrov Gordana,teoretski odsjek
2.Beganović Alma,teoretski odsjek
3.Begić Zineta,teoretski odsjek
4.Bošnjaković Vesna,Teoretski odsjek
5.Brančić Zorica,teoretski odsjek
6.Drljača Sanja,teoretski odsjek
7.Filipjak Lovorka,teoretski odsjek i flauta
8.Hodžić Jasmina,teoretski odsjek
9.Ignjatović Mileva,teoretski odsjek
10.Jurida Sanja,klavir
11.Katanić Branko,teoretski odsjek
12.Lončar Štefica,teoretski odsjek
13.Radan Julijana,teoretski odsjek
14.Vojinović Duška,klavir 

polaznici:
15.Balašev Samarski Oljeg,gitara
16.Belančić Sreten,gitara


1.generacija,1981.godine; razrednik prof.Vahida Dizdar 
upisano 42 kandidata,maturirali:

1.Ahmić Nedžad,teoretski odsjek
2.Bijelić Ranko,klarinet
3.Blažević Miodrag,teoretski odsjek
4.Blažević Željka,flauta i teoretski odsjek
5.Gajzler Zdenko,klarinet i teoretski odsjek
6.Gasal Emira,flauta
7.Hadžiabdić Meliha,violina
8.Hadžić Edina,teoretski odsjek
9.Kićanović Brankica,klavir
10.Kratina Ata,violina
11.Mehmedić Selma,teoretski odsjek
12.Musa Derviš,teoretski odsjek
13.Patković Armin,teoretski odsjek
14.Ristović Aleksandara,klavir
15.Simić Gordana,teoretski odsjek
16.Šahmić Indira,teoretski odsjek
polaznici:
17.Selak Stanislav,gitara
18.Kesić Zoran,gitara
19.Telban Anto,teoretski odsjek 

 

 


Nazad