Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

O nama

                     


      JU Srednja muzička škola u Zenici je jedina četverogodišnja umjetnička škola u ZE-DO kantonu, koja obrazuje učenike za nastavak visokoškolskog obrazovanja i samostalnog kulturno-umjetničkog rada. Zahvaljujući kvalitetu srednjoškolskog obrazovanja, većina učenika završava u roku i studij, pa je danas nastava muzičkog obrazovanja na području cijelog kantona skoro stoprocentno stručno zastupljena. U školi rade većinom bivši, a najbolji učenici ove škole što je entuzijazam podiglo na zavidan nivo, a kao posljedicu i kvalitetne rezultate o čemu svjedoče brojne nagrade sa takmičenja.

      Srednja muzička škola u Zenici osnonovana je Odlukom SO Zenica od 17.05. 1977. godine. Sjedište škole je u adaptiranom prostoru bivšeg Centra za obrazovanje trgovinskih i ugostiteljskih radnika u Ulici Veselina Masleše br.18 ( danas Školska ulica br. 11) U tom trenutku objekat na tri nivoa imao je školsku salu, dvije učionice za grupnu nastavu i četitiri za individualnu nastavu, prostranu zbornicu i ostale prateće prostorije.

     Učeničku populaciju prvih nekoliko godina činili su kandidati iz više generacija koji su ''čekali'' da se srednja muzička škola otvori. U međuvremenu su neki već završili jedan  ili dva razreda neke druge srednje škole, većinom Gimnazije.

     Srednja muzička škola počela je rad sa dva profesora teoretskih predmeta u stalnom radnom odnosu. Pitanje kadra će se rješavati kroz više godina onom dinamikom kako budu pristizale sljedeće generacije.

      Godine 1978. samoupravni organi škole usvajaju Elaborat o društveno- ekonomskoj i pedagoškoj opravdanositi kojom će Niža muzička škola i Srednja muzička škola ujediniti u samostalnu Radnu organizaciju – RO Muzički školski centar (MŠC). Ovakav model udruživanja osnovne i srednje škole već je postojao u nekim gradovima (Tuzla,Mostar,Bihać) i pokazao se kao veoma efikasan kad je u pitanju specifičnost muzičke škole. Evidentno je da rad jedne škole pospješuje rad druge škole, i obratno.

      U ratnom periodu (1992.-1996. ) kompletna nastava u obje škole odvijala se u zgradi osnovne škole. Organizacija nastavnog procesa odvijala se u krajnje teškim uslovima.  Odlukom osnivača ( 12.05.1994.) Muzički školski centar Zenica promijenio je naziv u Muzička škola Zenica u okviru koje ravnopravno djeluju Osnovna muzička škola (OMŠ) i Srednja muzička škola ( SMŠ).

      Početkom 1998. godine stigla je neugodna vijest o razdvajanju škola. Birokratija je ponovo pokazala svoju moć. Uzaludni su bili svi pokušaji razgovora, pregovora, urgencija i molbi da se to ne dozvoli. Argumentacija u korist dvadesetogodišnjeg, više nego uspješnog, zajedničkog djelovanja škola bilo je napretek. Napisan je Elaborat o potrebi zajedničkog rada.Uzalud. Odlukom Vijeća općine Zenica (14.04.1998.) škole su  se morale razdvojiti što je tokom ljeta putem rada zasebnih Upravnih odbora i raznih komisija zvanično i učinjeno. Podijeljena je imovina i prerasporedjeni radnici. Ovom podjelom su svi bili na gubitku.U ovom periodu škola i njeni djelatnici prošli su kroz najteže trenutke,životne, profesionalne i svake druge. Nekoliko ratnih godina bila je bukvalno borba za opstanak, da bi se sljedećih nekoliko godina krenulo od nule. U kadrovskom smislu škola je opstala zahvaljujući isključivo vlastitim snagama i dobrom radu u prethodnim godinama.

       JU Srednja muzička škola samostalno djeluje od školske 1998./99. godine. U posljednjih petnaest godina samostalnog djelovanja gotovo po inerciji nastavlja se uspješan rad i koncertno djelovanje učenika i nastavnika. Nastavni kadar je stabilan sa optimalnim prosjekom godina radnog staža uposlenika. Broj učenika je blago povećan pa je problem prostora izražen. No, prostorne mogućnosti su iscrpljene pa se nerijetko nastava održava i u zbornici.Interni i drugi nastupi su redovni , uspješno predstavljanje škole na takmičenjima, kao i mnogobrojni  koncerti u gradu i šire.

Škola je dobitnik najviših priznanja i to: Zlatna povelja mira od Internacionalne lige humanista i Plaketa Zenice za  velike uspjehe u edukaciji i afirmaciji muzičkog života u Zenici i šire.

 

 

Nazad