Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Predmeti

PREGLED PREDMETA PO ODSJECIMA TOKOM ČETVEROGODIŠNJEG OBRAZOVANJA

 

Muzičar općeg smjera

I razred

II razred

III razred

IV razred 

Bosanski jezik i književnost

Bosanski jezik 
i književnost

Bosanski jezik i književnost

Bosanski jezik i književnost

Strani jezik

Strani jezik

Strani jezik

Strani jezik

Historija

Historija

Demokratija i ljudska prava

Estetika

Akustika

Tjelesni i zdravstveni 
odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjeleseni i zdravstveni odgoj

Solfeđo

Solfeđo

Solfeđo

Likovna kultura

Harmonija

Harmonija

Harmonija

Solfeđo

Kontrapunkt

Kontrapunkt

Kontrapunkt

Muzička teorija

Muzički folklor

Historija muzike

Historija muzike

Vokalna tehnika

Klavir

Klavir

Klavir

Klavir

Drugi instrumnet

Drugi instrument

Drugi isntrument

Drugi instrument

Hor

Osnovi dirigovanja

Osnovi dirigovanja

Hor

 

Sviranje horskih partitura

Sviranje horskih partitura

 

 

Audio-video tehnika

Poznavanje instrumenta

 

 

Muzički oblici

Muzički oblici

 

 

Hor

Hor


Nazad