Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Predmeti

PREGLED PREDMETA PO ODSJECIMA TOKOM ČETVEROGODIŠNJEG OBRAZOVANJA


Muzičar duvač, Muzičar gudač, Muzičar harmonikaš, Muzičar gitarist

 

I razred 

II razred 

III razred 

IV razred 

Bosanski jezik i književnost

Bosanski jezik i književnost

Bosanski jezik i kjniževnost

Bosasnki jezik i kjniževnost

Strani jezik

Strani jezik

Strani jezik

Strani jezik

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Likovna kultura

Historija

Demokratija i ljudska prava

Estetika

Historija

Solfeđo

Solfeđo

Solfeđo

Akustika

Harmonija

Harmonija

 

Sociologija

Kontrapunkt

Kontrapunkt

Muzički oblici

Solfeđo

Historija muzike

Historija muzike

Historija muzike

Klavir

Klavir

Glavni predmet

Glavni predmet

Glavni predmet

Glavni predmet

Muzički oblici

Poznavanje muzičkih instrumenata

Muzička teorija

Kamerna muzika

Korepeticija

Korepeticija

Kamerna muzika

Korepeticija / ČOD

Kamerna muzika/ ČOD

Kamerna muzika

Korepeticija

Hor/orkestar

Hor/orkestar

Hor /orkestar

Hor / orkestar

 

 

 


Napomene :

  • muzičar harmonikaš i muzičar gitarista pohađaju nastavu iz predmeta  Čitanje orkestarskih dionica ( ČOD);  
  • muzičar duvač i muzičar gudač pohađaju nastavu iz predmeta Korepeticija.

Nazad