Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Predmeti

PREGLED PREDMETA PO ODSJECIMA TOKOM ČETVEROGODIŠNJEG OBRAZOVANJA


Muzičar klavirist

I razred 

II razred

III razred 

IV razred

Bosanski jezik i književnost

Bosanski jezik i književnost

Bosanski jezik i književnost

Bosanski jezik i književnost

Strani jezik

Strani jezik

Strani jezik

Strani jezik

Historija

Historija

Demokratija i ljudska prava

Estetika

Akustika

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Sociologija

Solfeđo

Solfeđo

Solfeđo

Likovna kultura

Harmonija

Harmonija

 

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Kontrapunkt

Kontrapunkt

Muzički oblici

Solfeđo

Historija muzike

Muzički oblici

Historija muzike

Muzička teorija

Glavni predmet

Kamerna muzika

Kamerna muzika

Glavni predmet

Kamerna muzike

Korepeticija

Korepeticija

Kamerna muzika

Hor

Glavni predmet

Glavni predmet

Hor

 

Hor

Hor

 


Nazad