Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Nagrade 1998-2007

-na X-takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Gračanici(2007) učenici SMŠ osvojili su:


I.nagrada-klarinet,klasa Almir Hujić,prof.
I.nagrada- harmonika,klasa Enes Omerdić,prof.
II.nagrada-harmonika,klas Hajrudin Mahmić,prof.
III.nagrada-truba,klasa Arnes Bajramović,prof.
III.nagrada-fagot,klasa Ahmo Muharemović,prof.

 

-na IX.takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Livnu(2006) učenici SMŠ su osvojili:


I.nagrada-gudački orkestar,dirigent Nerma Hodžić,prof.
I.nagrada-duvački kvartet,klasa Aida Husejnagić
I.nagrada-nestandardni ansambl (violina i gitara),klasa Živan Kuzmanović,prof.
II.nagrada-mješoviti hor,dirigent Elvira Hedžić,prof.
II.nagrada-orkestar harmonika,dirigent Enes Omerdić,prof.
II.nagrada-duo violina,klasa Envera Merdanović,prof.
II.nagrada-tri klarineta,klasa Almir Hujić,prof.
II.nagrada-klavir četveroručno,dva sastava,klasa Lejla Alajbegović,prof.
III.nagrada-trio truba,klasa Arnes Bajramović,prof.
III.nagrada-vokalna grupa,klasa Alma Karabeg,prof.
III.nagrada-klavir četveroručno,klasa Lejla Šehić,prof.


-na VIII.takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Tuzli(2003) učenici SMŠ su osvojili:

I.nagrada-violina,klasa  Envera Merdanović,prof.
I.nagrada-solo pjevanje,klasa Vesna Košpo,prof.
II.nagrada-violina,dva učenika,klasa Envera Merdanović,prof.
II.nagrada-solo pjevanje,klasa Vesne Košpo,prof.
II.nagrada-klavir,dva učenika,klasa Lejla Alajbegović,prof.
III.nagrada-violina,klasa Envera Merdanović,prof.
III.nagrada-klavir,dva učenika,klasa Amela Alispahić,prof.
III.nagrada-klavir,klasa Lejla Alajbegović,prof.
III.nagrada-klavir,klasa Lejla Šehić,prof.


-na VII.takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Goraždu(2004) učenici SMŠ su osvojili:

I.nagrada-klarinet,klasa Almir Hujić,prof.
I.nagrada-harmonika,klasa Enes Omerdić,prof.
II.nagrada-flauta,dva učenika,klasa Aida Husejnagić,prof. i Hajrudin Mahmić,prof.
II.nagrada-gitara,klasa Boško Jović,prof.
II.nagrada-harmonika,klasa Senad Kazić,prof.
III.nagrada-gitara,klasa Boško Jović,prof.


-na V.takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Bihaću(2002) učenici SMŠ su osvojili:

I.nagrada-violina,klasa Envera Merdanović,prof.
I.nagrada-flauta,dva učenika,klasa Aida Husejnagić,prof.
I.nagrada-harmonika,klasa Senad Kazić,prof.
I.nagrada-klavir,klasa Lejla Alajbegović,prof.
II.nagrada-viola,klasa Envera Merdanović,prof.
II.nagrada-harmonika,klasa Senad Kazić,prof.
III.nagrada-gitara,klasa Boško Jović,prof.
III.nagrada-harmonika,klasa Enes Omerdić,prof.


-na IV.takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Neumu(2001)učenici SMŠ osvojili:

I.nagrada-gudački orkestar,dirigent Senad Kazić,prof.
I.nagrada-mješoviti hor,dirigent Elvira Alić,prof.
I.nagrada-kvartet violina,klasa Envera Merdanović,prof.
I.nagrada-kvartet flauta,klasa Aida Husejnagić,prof.
I.nagrada-duo gitara,klasa Ljubinko Jović,prof.
I.nagrada-duo harmonika,klasa Senad Kazić,prof.
I.nagrada-trio harmonika,klasa Senad Kazić,prof.
II.nagrada-gudački trio,klasa Envera Merdanović,prof.
II.nagrada puhački trio,klasa Almir Hujić,prof.
II.nagrada-trio gitara,klasa Boško Jović,prof.
II.nagrada-duo gitara,klasa Ljubinko Jović
III.nagrada-klavir četveroručno,klasa Lejla Alić,prof. i Lejla Alajbegović,prof.


-na III.takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Mostaru(2000)učenici SMŠ su osvojili:

specjalna nagrada-violina,klasa Envera Merdanović,prof.
I.nagrada-flauta,klasa Aida Husejnagić,prof.
I.nagrada-fagot,dva učenika,klasa Ahmo Muharemović,prof.
I.nagrada-gitara,klasa Ljubinko Jović,prof.
I.nagrada-harmonika,klasa Senad Kazić,prof.
II.nagrada-gitara,dva učenika,klasa Ljubinko Jović,prof.
II.nagrada-harmonika,klasa Senad Kazić,prof.
III.nagrada-gitara,kalsa Ljubinko Jović,prof.
III.nagrada-harmonika,klasa Senad Kazić,prof.
III.nagrada-klavir,klasa Lejla Alić,prof.
III.nagrada-klavir,klasa Amela Alispahić,prof.
III.nagrada-klavir,klasa Ehlimana Tikveša,prof.


-na II.takmičenju učenika i stidenata u Federaciji BIH u Sarajevu(1999)učenici SMŠ su osvojili:

specijalna nagrada-violončelo,klasa Iva Stojanović,prof.
I.nagrada-gudački orkestar,dirigent Senad Kazić,prof.
I.nagrada-vokalna grupa, klasa Senad Kazić,prof.
I.nagrada-klavirski trio,klasa Envera Merdanović,prof.
I.nagrada-trio flauta,klasa Samra Semić,prof.
I.nagrada-trio gitara,klasa Ljubinko Jović,prof.
I.nagrada-duo fagota,klasa Ahmo Muharemović,prof.
I.nagrada-violina,dva učenika,klasa Envera Merdanović,prof.
I.nagrada-flauta,klasa Aida Husejnagić,prof.
I.nagrada-fagot,klasa Ahmo Muharemović,prof.
II.nagrada-flauta,klasa Aida Husejnagić,prof.
II.nagrada-mješoviti hor,dirigent Alma Karabeg,prof.

 
-na I.takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BIH u Bugojnu(1998)učenisi SMŠ su osvojili:

specijalna nagrada-flauta,klasa Aida Husejnagić,prof.
specijalna nagrada-violončelo,klasa Iva Stojanović,prof.
specijalna nagrada-gitara,klasa Ljubinko Jović,prof.
I.nagrada-trio flauta,klasa Aida Husejnagić,prof.
I.nagrada-trio gitara,klasa Ljubinko Jović,prof.
I.nagrada-violina,klasa Envera Merdanović,prof.
I.nagrada-klavir,dva učenika,klasa Maida Ibrahimagić,prof.
I.nagrada-klavir,klasa Amela Ekinović,prof.
I.nagrada-harmonika,klasa Senad Kazić,prof.
II.nagrada-flauta,klasa Aida Husejnagić,prof.
II.nagrada-flauta,klasa Samra Semić,prof.
II.nagrada-truba,klasa Semir Jakić,prof.
II.nagrada-klavir,dva učenika,klasa Amela Ekinović,prof.
II.nagrada-klavir,klasa Lejla Alić,prof.
II.nagrada-gitara,klasa Ljubinko Jović,prof.
III.nagrada-violina,klasa Envera Merdanović,prof.
III.nagrada-fagot,klasa Ahmo  Muharemović,prof.

 

 


Nazad