Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 1996-2005

25.generacija,2005.godine; razrednik prof.Almir Hujić
upisano 31 kandidat,maturirali:

1.Andrijašević Ivan,gitara i teoretski odsjek
2.Batljaj Maja,teoretski odsjek
3.Čolić Edmir,teoretski odsjek
4.Dajić Emina,teoretski odsjek
5.Drinić Arijana,teoretski odsjek
6.Gačnik Maja,teoretski odsjek
7.Ganić Almir,harmonika
8.Husejnagić Aida,teoretski odsjek
9.Karahodža Eldin,harmonika i teoretski odsjek
10.Kovačević Emir,teoretski odsjek
11.Krehić Esena,teoretski odsjek
12.Mahir Lejla,violina
13.Marić Marija,klavir
14.Mehić Muamer,teoretski odsjek
15.Muharemović Amila,viola i teoretski odsjek
16.Mujaković Alma,teoretski odsjek
17.Mustafić Tanisa,klavir
18.Plevljak Azra,flauta
19.Polić Dinka,solo pjevanje i teoretski odsjek
20.Sarić Admir,teoretski odsjek
21.Selimović Sanja,teoretski odsjek
22.Serdarević Amela,klavir
23.Šantić Helena,klavir
24.Tabaković Selma,violina
25.Uzunović Amra,teoretski odsjek
26.Varupa Dženana,teoretski odsjek
27.Zupčević Denis,teoretski odsjek


Nazad