Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 1996-2005

23.generacija,2003.godine; razredniik prof.Ehlimana Tikveša
upisano 39 kandidata,maturirali:

1.Abdulović Adnan,harmonika i teoretski odsjek
2.Artuković Nirmela,teoretski odsjek
3.Babović Mirza,teoretski odsjek
4.Brka Senad,teoretski odsjek
5.Čajlaković Fikreta,teoretski odsjek
6.Čolaković Nadina,teoretski odsjek
7.Čurić Julija,teoretski odsjek
8.Hećo Aela,teoretski odsjek
9.Jakić Lejla,teoretski odsjek
10.Košpo Haris,klavir i teoretski odsjek
11.Krehić Nina,teoretski odsjek
12.Mašić Almer,teoretski odsjek
13.Micanović Saša,teoretski odsjek
14.Muslić Suljo,teoretski odsjek
15.Mustafić Dženana,teoretski odsjek
16.Panzalović Milkica,gitara i teoretski odsjek
17.Popaja Dženisa,teoretski odsjek
18.Provalić Mahir,teoretski odsjek
19.Sarajlić Elma,teoretski odsjek
20.Smajlović Amna,violina i teoretski odsjek
21.Šehić Aldin,teoretski odsjek
22.Šeper Lamija,teoretski odsjek
23.Šijak Elvin,teoretski odsjek
24.Talić Nedim,teoretski odsjek

 

 


Nazad