Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Nagrade

2015

Internacionalna takmičenja

I nagrada - Internacionalno takmičenje pijanista, Bijeljina maj 2015

 • Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović, prof.

II nagrada - Internacionalno tamičenje pijanista, Beograd mart 2015

 • Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović, prof.

III nagrada - Internacionalno takmičenje pijanista, Osijek april 2015

 • Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović, prof.

 

 XVIII Federalno takmičenje učenika i studenata FBiH, april 2015

I nagrada

 • Armin Behrem i Ajna Hasanbegović, vokalni ansambli, klasa Vesna Košpo, prof.
 • Mješoviti orkestar, klasa Elvira Hedžić, mr.
 • Mustafa Mekanić i Damir Dajić, klavirski ansambli, klasa Lejla Šehić, prof.
 • Čolak Ejnar i Danijel Lovrić, harmonikaški ansambli, klasa Ajdin Karahodža, prof.
 • Zorana Dakić, Vanja Marić, David Adžić, nestandardni ansambli, klasa Lejla A.Š., Sanja Rokić, Ado Klobodanović, prof.
 • Armin Smriko i Jasmina Đuzalović, duvački ansambli, klasa Aida Husejnagić, prof.
 • Gluhić Ajla, Kahriman Amra, Buza Melika, duvački ansambli, klasa Aida Husejnagić, prof.

 

II nagrada

 • Ahmed Juhić i Neira Muhić, vokalni ansambli, klasa Larisa Buro, prof.
 • Senka Vejzović i Mirza Heleg, nestandardni ansambli, klasa Sanja Rokić i Igor Mijatović, prof.

 

III nagrada

 • Senka Vejzović i Iman Karabeg, gudački ansambli, klasa Sanja Rokić, prof.
 • Larisa Horić i Dino Omerspahić, nestandardni ansambli, klasa Sanja Rokić i Ado Klobodanović, prof.
 • Ajla Didic,Vanja Maric,Anela Pasanbegovic,Ema Alic,Amina Softic, Berin Skiljo, klasa Hajrudin Mahmić, prof.

 

2014

Inernacionalna takmičenja

I mjesto - Internacionalno takmičenje pijanista Davorin Jenko, februar 2014

 • Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović, prof.

I nagrada - Festival pijanizma, Sremska Mitrovica mart 2014

 • Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović, prof.

I nagrada - Internacionalno takmičenje pijanista, Banja Luka  maj 2014

 • Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović, prof.

II nagrada - Internacionalni festival harmonike Akordeon Art, Istočno Sarajevo maj 2014

 • Danijel Lovrić - harmonika, klasa Ajdin Karahodža, prof.

III nagrada - Internacionalni festival harmonike Akordeon Art, Istočno Sarajevo maj 2014

 • Emir Šehić - harmonika, klasa Ajdin Karahodža, prof.

 

XVII Federalno takmičenje učenika i studenata FBiH, april 2014

 

Specijalna nagrada

 • Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović, prof.

 

I nagrada

 • Amna Hujić - violina, klasa Envera Merdanović, prof.

 

II nagrada

 • Amina Varupa - klavir, klasa Lejla Alić, prof.
 • Mustafa Mekanić - klavir, klasa Lejla Šehić, prof.
 • Ajna Hasanbegović - solo pjevanje, klasa Vesna Košpo, prof.

 

III nagrada

 • Larisa Horić - violina, klasa Sanja Tavić, prof.
 • Senka Vejzović - violina, klasa Sanja Tavić, prof.
 • Suada Kurić - violina, klasa Sanja Tavić, prof.
 • Tijana Šarić - klavir, klasa Amela Alispahić, prof.
 • Zorana Dakić - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović, prof.

 

Pohvala

 • Vanja Marić - viola, klasa Sanja Tavić, prof.
 • Mirzeta Bašić - viola, klasa Sanja Tavić, prof.
 • Emina Deraković - klavir, klasa Lejla Šehić, prof.
 • Ajli Handan - solo pjevanje, klasa Larisa Buro, prof.

 

Učešće

 • Armin Behrem - solo pjevanje, klasa Vesna Košpo, prof.
 • Anela Grahić - solo pjevanje, klasa Vesna Košpo, prof.

 

2013

Internacionalna takmičenja

 • Zlatna medalja mješovitom horu,  Internacionalno takmičenje horova, Bijeljina maj 2013, klasa Amir Muharemović, prof.

II nagrada - Internacionalno takmičenje klavirista, Bijeljina maj 2013

 • Katarina Perković - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šečerović, prof,

II nagrada -  Internacionalni festival gitare, Novi Sad 2013

 • Ammar Biser - gitara, klasa igor Mijatović, prof.

III nagrada - Internacionalni festival pijanista, Osijek april 2013

 • Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović, prof.

IV mjesto - Internacionalni festival gitare, Sarajevo 2013

 • Ammar Biser - gitara, klasa Igor Mijatović, prof.

Učešće - Internacionalno takmičenje String Fest, Sremska Mitrovica, maj 2013

 • Larisa Horić - violina, klasa Sanja Tavić, prof.

 

XVI Federalno takmičenje učenika i studenata muzike u FBiH, Goražde 2013

 

Specijalna nagrada

 • Armin Smriko - klarinet, klasa Almir Hujić, prof.

 

I nagrada

 • Hor - klasa, Amir muharemović, prof.
 • Ajla Subašić - flauta, klasa Aida Husejnagić, prof.
 • Biser Ammar - gitara, klasa Igor Mijatović, prof.
 • Dino Omerspahić - gitara, klasa Ado Klobodanović, prof.
 • Zulić Edin - fagot, klasa Ahmo Muharemović, prof.

 

II nagrada

 • Kahriman Amra - flauta, klasa Aida Husejnagić, prof.
 • Đuzalović Jasmina - flauta, klasa Aida Husejnagić, prof.
 • Alić Ema - flauta, klasa Mahmić Hajrudin, prof.

 

Pohvala

 • Danijel Lovrić - harmonika, klasa Ajdin Karahodža, prof.

 

2012

Internacionalna takmičenja

I nagrada - Internacionalni festival klasične gitare, Novi Sad 2012

 • Biser Ammar - gitara, klasa Igor Mijatović, prof.

III nagrada

 • Amna Ekinović - klavir, klasa Lejla Alajbegović - Šećerović, prof.

IV mjesto - Internacionalni festival gitare, Sarajevo 2012

 • Ammar Biser - gitara, klasa Igor Mijatović, prof.
 • Vedran Vujica - gitara, klasa Igor Mijatović, prof.

Pohvala - Internacionalno takmičenje klavirista, Šabac 2012

 • Belma Đidić - klavir, klasa Lejla Alajbegović - Šećerović, prof.

 

XV takmičenje učenika i studenata muzike u Federaciji BiH, Novo Sarajevo 2012

 

Specijalna nagrada

 • Orkestar harmonika, klasa Ajdin Karahodža, prof.

 

I nagrada

 • Duvački trio (Mirna Mlikota - flauta, Ana Marija Jurić - flauta, Katarina Perković - klavir ), klasa Aida Husejnagić, prof.
 • Duvački trio (Ana Marija Jurić - flauta, Nerina Imamović - flauta, Katarina Perković - klavir), klasa Aida Husejnagić, prof.

 

II nagrada

 • Gudački orkestar, klasa Elvira Hedžić, mr.
 • Duo gitara (Ammar Biser i Vedran Vujica), klasa Igor Mijatović, prof.
 • Kvartet gitara (Ammar Biser, Vedran Vujica, Ajla Talić i Jasmina Hinović) klasa, Igor Mijatović, prof.
 • Vokalni duo (Alma Džehverović i Jasmin Avdagić) klasa Vesna Košpo, prof.
 • Gudački trio (Irhad Baručija - violina, Amna Hujić - violina i Amina Varupa - klavir) klasa Envera Merdanović, prof.
 • Duo harmonika (Irhad Ćeso i Emir Šehić) klasa Ajdin Karahodža, prof.

 

III nagrada

 • Klavirski duo (Amna Ekinović i Belma Didić) klasa Lejla Alajbegović - Šećerović, prof.
 • Trubački trio (Nedim Telalović, Muamer Beganović i Salem Travnjak) klasa Arnes Bajramović, prof.
 • Vokalni duo (Alma Džehverović i Benisa Đidić) klasa Vesna Košpo, prof.

 

Pohvala

 • Gudački duo (Suada Kurić i Mirzeta Bašić) klasa Sanja Tavić, prof.

 

2011

Internacionalna takmičenja

I nagrada -Internacionalni festival klasične gitare, Banjaluka 2011

 • Biser Ammar-gitara, klasa Igor Mijatović, prof.

II nagrada-Internacionalni festival gitara u Sarajevu (2011) :

 • Biser Ammar-gitara, klasa Igor Mijatović, prof.

III nagrada-Internacionalni festival gitara u Sarajevu (2011) :

 • Ajla Talić-gitara, klasa Igor Mijatović, prof.

III nagrada -Internacionalno takmičenje klavirista u Beogradu 2011

 • Katarina Perković-klavir, klasa Maida Ibrahimagić, prof.

IV nagrada -Internacionalni festival klasične gitare, Banjaluka 2011

 • Vujica Vedran-gitara, klasa Igor Mijatović, prof.

Pohvala -Internacionalno takmičenje klavirista u Beogradu 2011

 • Ekinović Amna-klavir, klasa Lejla Alajbegović-Šećerović, prof.
 • Ilma Tajar-klavir, klasa Lejla Alajbeogović -Šećerović, prof.

 

XIV takmičenje učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Tuzli 2011

discipline : gudači,solo pjevači i klavir

 

I nagrada

 • Melisa Karić-violina, klasa Envera Merdanović, prof.
 • Irhad Baručija-violina, klasa Envera Merdanović, prof.
 • Jasmin Avdagić-solo pjevanje, klasa Vesna Košpo, prof.

 

II nagrada

 • Amna Ekinović-klavir, klasa Lejla Alajbegović-Šećerović, prof.
 • Alma Džeherović-solo pjevanje, klasa Vesna Košpo, prof.
 • Benisa Đidić-solo pjevanje, klasa Vesna Košpo, prof.

 

III nagrada

 • Katarina Perković-klavir, klasa Maida Ibrahimagić, prof.
 • Ilma Tajar-klavir, klasa Lejla Alajbegovi-Šećerović, prof.

 

Pohvala

 • Sabina Ćar-klavir, klasa Lejla Alajbegović-Šećerović, prof.
 • Belma Didić-klavir, klasa Lejla Alajbegović-Šećerpvoć, prof.

 

 2010

Internacionalna takmičenja

 II nagrada - Internacionalni festival harmonike AKORDEON ART, Istočno Sarajevo

 • Goran Matić-harmonika, klasa Ajdin Karahodža, prof.

 III nagrada

 • Emina Berbić-harmonika, klasa Hajrudin Mahmić, prof.

II nagrada " Srebreno priznanje"- Prvo međunardno takmičenje gitarista u Omišu

 • Vedran Vujica-gitara, klasa Igor Mijatović, prof.

II nagrada - Treće međunardno takmičenje solo pjevača "Bruna Špiler" Herceg Novi-Crna Gora

 • Cvetelina Grahić-solo pjevanje, klasa Vesna Košpo, prof.

II nagrada - Internacionalno takmičenje flautista u Valjevu

 • Mirna Mlikota-flauta, klasa Hajrudin Mahmić, prof.

II nagrada - Međunarodno takmičenje klavirista u Beogradu discipline klavir solo i kamerna muzika

 • Ilma Čerim i Halilbašić Merima-klavirski duo, klasa Lejla Alajbegović-Šećerović, prof.

Pohvala

 • Ilma Tajar-klavir, klasa Lejla Alajbegović-Šećerović, prof.

 

2009

Internacionalna takmičenja:

I nagrada kamerna muzika - Internacionalno takmičenje klavirista u Bijeljini:

 • Čerim Ilma i Halilbašić Merima, klasa Lejla Alajbegović-Šećerović, prof.
 • Omanović Tea i Sladoja Ivana, klasa Lejla Alajbeogivć -Šećerović, prof.

 

XII takmičenje učenika i studenata muzike u Federaciji BiH, Ilidža

discipline: kamerni ansambli, hor i orkestar

I nagrada

 • kvartet flauta (Džensena Muratović, Emina Nezirević, Elma Mulić i Naida Terzić) klasa Aida Husejnagić, prof.
 • duo klarineta (Branko Mlikota i Almir Redžepović), klasa Almir Hujić, prof.
 • trio truba (Beus Darko, Vedran Kolasević i Nedim Telalović), klasa Arnes Bajramović, prof.
 • trio flauta (Mirna Mlikota, Nerina Imamović i Ana-Marija Jurić), klasa Hajrudin Mahmić, prof.
 • vokalni duet (Monika Akrapović i Cvetelina Grahić), klasa Vesna Košpo, prof.
 • gudački kvartet (Džana Begović, Asja Draganović, Aida Dajić i Ena Kečević), klasa Envera Merdanović, prof.
 • gudački orkestar, klasa Elvira Hedžić, prof.

 

II nagrada

 • klavirski duo (Ilma Čerim i Merima Halilbašić), klasa Lejla Alajbegović-Šećerović, prof.
 • vokalna grupa, klasa Alma Hujić, prof.
 • hor, klasa Amir Muharemović, prof.
 • kvartet harmonika (Amir Pucar,Emina Berbić,Goran Matić i Admir Taslaman), klasa Hajrudin Mahmić, prof.
 • duo gitara i glas (Vedran Vujica i Cvetelina Grahić), klasa Ado Klobodanović, prof.
 • duo klavir i gitara (Andrijana Tadić i Bojan Nikolić), klasa Ado Klobodanović, prof.
 • mješoviti orkestar, klasa Aida Husejnagić, prof. i Hajrudin Mahmić, prof.

 

III nagrada 

 • klavirski duo (Tea Omanović i Ivana Sladoja), klasa Lejla Alajbegović-Šećerović, prof.
 • duo violina i gitara (Adnan Handanagić i Jasmin Rahmanović), klasa Tvrtko Barač, prof.

 

 2008

XI  takmičenje učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Sarajevu(2008):

discipline: solo pjevanje,gudači i klavir

I nagrada

 • Grahić Cvetelina-solo pjevanje, klasa Vesna Košpo, prof.

 

II nagrada

 • Begović Džana-violina, klasa Envera Merdanović, prof.
 • Draganović Asja-violina, klasa Envera Merdanović, prof.
 • Dajić Aida-viola, klasa Envera Merdanović, prof.
 • Kečević Ena-violončelo, klasa Yevgeny Xaviereff, prof.
 • Patković Melisa-klavir, klasa Orman Lejla, prof.

III nagrada

 • Čerim Ilma-klavir, klasa Orman Lejla, prof.
 • Čustonjić Kristina-klavir,klasa Orman Lejla, prof.

 

2007

na X takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Gračanici(2007) učenici SMŠ osvojili su:

 • I nagrada-klarinet, klasa Almira Hujića, prof.
 •  I nagrada- harmonika, klasa Enesa Omerdića, prof.
 • II nagrada-harmonika, klasa Hajrudina Mahmića, prof.
 • III nagrada-truba, klasa Arnesa Bajramovića, prof.
 • III nagrada-fagot, klasa Ahme Muharemovića, prof.

 

 2006

na IX takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Livnu 2006 učenici SMŠ su osvojili:

 • I nagrada-gudački orkestar, dirigent Nerma Hodžić, prof.
 • I nagrada-duvački kvartet, klasa Aide Husejnagić, prof.
 • I nagrada-nestandardni ansabl violine i gitare, klasa Živana Kuzmanovića, prof.
 • II nagrada-mješoviti hor, dirigent Elvira Hedžić, prof.
 • II nagrada-orkestar harmonika,dirigent Enes Omerdić, prof.
 • II nagrada-duo violina, klasa Envere Merdanović, prof.
 • II nagrada-tri klarineta, klasa Almira Hujića, prof.
 • II nagrada-klavir četveroručno, dva sastava, klasa Lejla Alajbegović, prof.
 • III nagrada-trio truba, klasa Arnesa Bajramovića, prof.
 • III nagrada-vokalna grupa, klasa Alme Karabeg, prof.
 • III nagrada-klavir četverorulno, klasa Lejle Šehić, prof.

 

2004

na VII takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Goraždu 2004 učenici SMŠ su osvojili:

 • I nagrada-klarinet, klasa Almira Hujića, prof.
 • I nagrada-harmonika, klasa Enesa Omerdića, prof.
 • II nagrada-flauta, dva učenika, klasa Aide Husejnagić, prof. i Hajrudina Mahmića, prof.
 • II nagrada-gitara, klasa Boška Jovića, prof.
 • II nagrada-harmonika, klasa Senada Kazića, prof.
 • III nagrada-gitara, klasa Boška Jovića, prof.

 

 2003

na VIII takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Tuzli 2003 učenici SMŠ su osvojili:

 • I nagrada-violina, klasa Envere Merdanović, prof.
 • I nagrada-solo pjevanje, klasa Vesne Košpo, prof.
 • II nagrada-violina, dva učenika, klasa Envere Merdanović, prof.
 • II nagrada-solo pjevanje, klasa Vesne Košpo, prof.
 • II nagrada-klavir, dva učenika, klasa Lejle Alajbegović, prof.
 • III nagrada-violina, klasa Envere Merdanović, prof.
 • III nagrada-klavir, dva učenika, klasa Amele Alispahić, prof.
 • III nagrada-klavir, klasa Lejla Alajbegović, prof.
 • III nagrada-klavir, klasa Lejla Šehić, prof.

 

2002

na V takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Bihaću 2002 učenici SMŠ su osvojili:

 • I nagrada-violina, klasa Envere Merdanović, prof.
 • I nagrada-flauta, dva učenika, klasa Aide Husejnagić, prof.
 • I nagrada-harmonika, klasa Senada Kazića, prof.
 • I nagrada-klavir, klasa Lejle Alajbegović, prof.
 • II nagrada-viola, klasa Envere Merdanović, prof.
 • II nagrada-harmonika, klasa Senada Kazića, prof.
 • III nagrada-gitara, klasa Boška Jovića
 • III nagrada-harmonika, klasa Enesa Omerdića, prof.

 

2001

na IV takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Neumu 2001 učenici SMŠ osvojili:

 • I nagrada-gudački orkestar, dirigent Senad Kazić, prof.
 • I nagrada-mješoviti hor, dirigent Elvira Alić
 • I nagrada-kvartet violina, klasa Envere Merdanović, prof.
 • I nagrada-kvartet flauta, klasa Aide Husejnagić, prof.
 • I nagrada-duo gitara, klasa Ljubinka Jovića, prof.
 • I nagrada-duo harmonika, klasa Senada Kazića, prof.
 • I nagrada-trio harmonika, klasa Senada Kazića, prof.
 • II nagrada-gudački trio, klasa Envere Merdanović, prof.
 • II nagrada puhački trio, klasa Almira Hujića, prof.
 • II nagrada-trio gitara, klasa Boška Jovića
 • II nagrada-duo gitara, klasa Ljubinka Jovića, prof.
 • III nagrada-klavir četveroručno, klase Lejle Alić, prof. i Lejle Alajbegović, prof.

 
 

2000

na III takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Mostaru 2000 učenici SMŠ su osvojili:

 • Specjalna nagrada-violina, klasa Envere Merdanović, prof.
 • I nagrada-flauta, klasa Aide Husejnagić, prof.
 • I nagrada-fagot, dva učenika, klasa Ahme Muharemovića, prof.
 • I nagrada-gitara, klasa Ljubinka Joivća, prof.
 • I nagrada-harmonika, klasa Senada Kazića, prof.
 • II nagrada-gitara,dva učenika, klasa Ljubinka Jovića, prof.
 • II nagrada-harmonika, klasa Senada Kazića, prof.
 • III nagrada-gitara, klasa Ljubinka Jovića, prof.
 • III nagrada-harmonika, klasa Senada Kazića, prof.
 • III nagrada-klavir, klasa Lejle Alić, prof.
 • III nagrada-klavir, klasa Amele Alispahić, prof.
 • III nagrada-klavir, klasa Ehlimane Tikveše, prof.

 

1999

na II takmičenju učenika i stidenata u Federaciji BIH u Sarajevu 1999 učenici SMŠ su osvojili:

 • Specijalna nagrada-violončelo, klasa Ive Stojanović, prof.
 • I nagrada-gudački orkestar, dirigent Senad Kazić, prof.
 • I nagrada-vokalna grupa u klasi Senada Kazića, prof.
 • I nagrada-klavirski trio, klasa Envere Merdanović, prof.
 • I nagrada-trio flauta, klasa Samre Semić, prof.
 • I nagrada-trio gitara, klasa Ljubinka Jovića, prof.
 • I nagrada-duo fagota, klasa Ahme Muharemovića, prof.
 • I nagrada-violina,dva učenika, klasa Envere Merdanović, prof.
 • I nagrada-flauta, klasa Aide Husejnagić, prof.
 • I nagrada-fagot, klasa Ahme Muharemovića, prof.
 • II nagrada-flauta, klasa Aide Husejnagić, prof.
 • II nagrada-mješoviti hor, dirigent Alma Karabeg, prof.

 

1998

na I takmičenju učenika i studenata muzike u Federaciji BIH u Bugojnu 1998 učenici SMŠ su osvojili:

 • Specijalna nagrada-flauta, klasa Aide Husejnagić
 • Specijalna nagrada-violončelo, klasa Iva Stojanović
 • Specijalna nagrada-gitara, klasa Ljubinko Jović
 • I nagrada-trio flauta, klasa Aide Husejnagić
 • I nagrada-trio gitara,klasa Ljubinka Jovića
 • I nagrada-violina, klasa Envere Merdanović
 • I nagrada-klavir,dva učenika ,klasa Maide Ibrahimagić
 • I nagrada-klavir, klasa Amele Ekinović
 • I nagrada-harmonika, klasa Senada Kazića
 • II nagrada-flauta, klasa Aide Husejnagić
 • II nagrada-flauta, klasa Samre Semić
 • II nagrada-truba, klasa Semira Jakića
 • II nagrada-klavir,dva učenika, klasa Amele Ekinović
 • II nagrada-klavir, klasa Lejle Alić
 • II nagrada-gitara, klasa Ljubinka Jovića
 • III nagrada-violina, klasa Envere Merdanović
 • III nagrada-fagot, klasa Ahme Muharemovića

Nazad