Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Nagrade 2014-2015

18. Međunarodno takmičenje solo pjevača ''Nikola Cvejić'' Ruma/Srbija, novembar 2015

II.nagrada: Neira Muhić-solo pjevač, klasa Larisa Buro, prof.

 

2.Međunarodno takmičenje solo pjevača "Vera Kovač Vitka I" u Novom Sadu, novembar 2015

II. nagrada: Armin Behrem-solo pjevač, klasa Vesna Košpo,prof.

 

Internacionalno takmičenje pijanista, Bijeljina, maj 2015

I. nagrada: Melika Buza-klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović,prof.

 
XVIII Federalno takmičenje učenika i studenata FBiH, april 2015

I. nagrada:
Armin Behrem i Ajna Hasanbegović, vokalni ansambli, klasa Vesna Košpo,prof.
Gudački orkestar, klasa Elvira Hedžić,prof.
Mustafa Mekanić i Damir Dajić, klavirski ansambli, klasa Lejla Šehić,prof.
Čolak Ejnar i Danijel Lovrić, harmonikaški ansambli, klasa Ajdin Karahodža,prof.
Zorana Dakić,Vanja Marić,David Adžić,nestandardni ansambli, klasa Lejla A.Š.,Sanja Rokić,Ado Klobodanović
Armin Smriko i Jasmina Đuzalović,duvački ansambli,klasa Aida Husejnagić,prof.
Gluhić Ajla,Kahriman Amra,Buza Melika,duvački ansambli,klasa Aida Husejnagić,prof.

II. nagrada:
Ahmed Juhić i Neira Muhić,vokalni ansambli,klasa Larisa Buro
Senka Vejzović i Mirza Heleg,nestandardni ansambli,klasa Sanja Rokić i Igor Mijatović

III. nagrada:
Senka Vejzović i Iman Karabeg,gudački ansambli,klasa Sanja Rokić
Larisa Horić i Dino Omerspahić,nestandardni ansambli,klasa Sanja Rokić i Ado Klobodanović
Ajla Didic,Vanja Maric,Anela Pasanbegovic,Ema Alic,Amina Softic, Berin Skiljo,klasa Hajrudin Mahmić,prof.


Internacionalno takmičenje pijanista, Osijek april 2015

III. nagrada: Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović, prof.


Internacionalno tamičenje pijanista, Beograd mart 2015

II. nagrada: Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović, prof.


Internacionalno takmičenje pijanista, Banja Luka  maj 2014

I. nagrada: Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović, prof.


Internacionalni festival harmonike Akordeon Art, Istočno Sarajevo maj 2014

II. nagrada: Danijel Lovrić - harmonika, klasa Ajdin Karahodža, prof.
III. nagrada: Emir Šehić - harmonika, klasa Ajdin Karahodža, prof.


XVII Federalno takmičenje učenika i studenata FBiH, april 2014

Specijalna nagrada: Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović,prof.

I. nagrada: Amna Hujić - violina, klasa Envera Merdanović,prof.

II. nagrada:
Amina Varupa - klavir, klasa Lejla Alić,prof.
Mustafa Mekanić - klavir, klasa Lejla Šehić,prof.
Ajna Hasanbegović - solo pjevanje, klasa Vesna Košpo,prof.

III. nagrada:
Larisa Horić - violina, klasa Sanja Tavić,prof.
Senka Vejzović - violina, klasa Sanja Tavić,prof.
Suada Kurić - violina, klasa Sanja Tavić,prof.
Tijana Šarić - klavir, klasa Amela Alispahić,prof.
Zorana Dakić - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović,prof.

Pohvala:
Vanja Marić - viola, klasa Sanja Tavić,prof.
Mirzeta Bašić - viola, klasa Sanja Tavić,prof.
Emina Deraković - klavir, klasa Lejla Šehić,prof.
Ajli Handan - solo pjevanje, klasa Larisa Buro,prof.

Učešće:
Armin Behrem - solo pjevanje, klasa Vesna Košpo,prof.
Anela Grahić - solo pjevanje, klasa Vesna Košpo,prof.

 

Festival pijanizma, Sremska Mitrovica mart 2014

I.nagrada: Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović,prof.


Internacionalno takmičenje pijanista Davorin Jenko, februar 2014

I. mjesto: Melika Buza - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šećerović,prof.


Nazad