Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Nagrade 2011-2013

Internacionalno takmičenje klavirista, Bijeljina maj 2013

II. nagrada: Katarina Perković - klavir, klasa Lejla Alajbegović Šečerović,prof.

 
Internacionalno takmičenje horova, Bijeljina maj 2013

Zlatna medalja mješovitom horu, klasa Amir Muharemović,prof.

 
Internacionalni festival gitare, Novi Sad 2013


II. nagrada: Ammar Biser - gitara, klasa Igor Mijatović,prof.

 
Internacionalni festival gitare, Sarajevo 2013

IV. mjesto: Ammar Biser - gitara, klasa Igor Mijatović,prof.

 

Internacionalno takmičenje String Fest, Sremska Mitrovica, maj 2013

Učešće: Larisa Horić - violina, klasa Sanja Tavić,prof.

 


XVI Federalno takmičenje učenika i studenata muzike u FBiH, Goražde 2013

Specijalna nagrada: Armin Smriko - klarinet, klasa Almir Hujić,prof.

I. nagrada:
Hor - klasa, Amir muharemović,prof.
Ajla Subašić - flauta, klasa Aida Husejnagić,prof.
Biser Ammar - gitara, klasa Igor Mijatović,prof.
Dino Omerspahić - gitara, klasa Ado Klobodanović,prof.
Zulić Edin - fagot, klasa Ahmo Muharemović,prof.

II. nagrada:
Kahriman Amra - flauta, klasa Aida Husejnagić,prof.
Đuzalović Jasmina - flauta, klasa Aida Husejnagić,prof.
Alić Ema - flauta, klasa Mahmić Hajrudin,prof.

Pohvala: Danijel Lovrić - harmonika, klasa Ajdin Karahodža,prof.


Internacionalni festival pijanista, Osijek april 2013

III. nagrada: Melika Buza - klavir, klass Lejla Alajbegović Šećerović,prof.


XV takmičenje učenika i studenata muzike u Federaciji BiH, Novo Sarajevo 2012

Specijalna nagrada: orkestar harmonika, klasa Ajdin Karahodža,prof.

I.nagrada:
Mirna Mlikota, Ana Marija Jurić, Katarina Perković- duvački trio, klasa Aida Husejnagić,prof.

Ana Marija Jurić, Nerina Imamović, Katarina Perković- duvački trio, klasa Aida Husejnagić,prof.


II.nagrada:

Irhad Ćeso i Emir Šehić- duo harmonika, klasa Ajdin Karahodža,prof.

Irhad Baručija, Amna Hujić, Amina Varupa- gudački trio, klasa Envera Merdanović,prof.

Alma Džehverović i Jasmin Avdagić- vokalni duo, klasa Vesna Košpo,prof.

Ammar Biser, Vedran Vujica, Ajla Talić i Jasmina Hinović- kvartet gitara, klasa Igor Mijatović,prof.

Ammar Biser i Vedran Vujica- duo gitara, klasa Igor Mijatović,prof.

Gudački orkestar, klasa Elvira Hedžić,prof.

III.nagrada:

Amna Ekinović i Belma Didić- klavirski duo, klasa Lejla Alajbegović - Šećerović,prof.

Nedim Telalović, Muamer Beganović, Salem Travnjak- trubački trio, klasa Arnes Bajramović,prof.

Alma Džehverović i Benisa Đidić- vokalni duo, klasa Vesna Košpo,prof.

Pohvala: Suada Kurić i Mirzeta Bašić-gudački duo, klasa Sanja Tavić,prof.


Internacionalni festival gitare, Sarajevo 2012


IV. mjesto:
Ammar Biser - gitara, klasa Igor Mijatović, prof.
Vedran Vujica - gitara, klasa Igor Mijatović, prof.


Internacionalno takmičenje klavirista, Šabac 2012

III.nagrada: Amna Ekinović - klavir, klasa Lejla Alajbegović - Šećerović, prof.
Pohvala: Belma Didić - klavir, klasa Lejla Alajbegović - Šećerović, prof.

Internacionalni festival klasične gitare, Novi Sad 2012

I.nagrada: Biser Ammar - gitara, klasa Igor Mijatović, prof.

Internacionalni festival klasične gitare, Banjaluka 2011

I.nagrada: Biser Ammar-gitara,klasa Igor Mijatović,prof.
IV.nagrada: Vujica Vedran-gitara,klasa Igor Mijatović,prof.


XIV takmičenje učenika i studenata muzike u Federaciji BiH u Tuzli (2011) 


 I.nagrada:

Melisa Karić-violina,klasa Envera Merdanović,prof.

Irhad Baručija-violina,klasa Envera Merdanović,prof.

Jasmin Avdagić-solo pjevanje,klasa Vesna Košpo,prof.

 

II.nagrada:
Amna Ekinović-klavir,klasa Lejla Alajbegović-Šećerović,prof.

ALma Džeherović-solo pjevanje,klasa Vesna Košpo,prof.

Benisa Đidić-solo pjevanje,klasa Vesna Košpo,prof.

 

III.nagrada:

Katarina Perković-klavir,klasa Maida Ibrahimagić,prof.

Ilma Tajar-klavir,klasa Lejla Alajbegovi-Šećerović,prof.


Pohvala:

Sabina Ćar-klavir,klasa Lejla Alajbegović-Šećerović,prof.

Belma Didić-klavir,klasa Lejla Alajbegović-Šećerpvoć,prof.

 

Internacionalni festival gitara u Sarajevu (2011) :

II.nagrada: Biser Ammar-gitara,klasa Igor Mijatović,prof.
III.nagrada: Ajla Talić-gitara,klasa Igor Mijatović,prof.

 

Internacionalno takmičenje klavirista u Beogradu ( 2011) :

III.nagrada: Katarina Perković-klavir,klasa Maida Ibrahimagić,prof.

 

Pohvala:

Ekinović Amna-klavir,klasa Lejla Alajbegović-Šećerović,prof.

Ilma Tajar-klavir,klasa Lejla Alajbeogović -Šećerović,prof.

 


Nazad