Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 1986-1995

15.generacija,1995.godine; razrednik prof.Ema Stojanović
upisano 30 kandidata,maturirali:

1.Beganović Amra,klavir
2.Ćatović Lejla,klavir
3.Jukić Senada,teoretski odsjek
4.Krvavac Dženena,teoretski odsjek
5.Mehemdić Mirta,klavir
6.Mišanović Sunčica,teoretski odsjek
7.Nišić Alena,klavir
8.Ramić Danijela,violončelo
9.Stanković Snežana,teoretski odsjek
10.Šarić Belma,harmonika
11.Taslaman Nina,harmonika
12.Zuko Amela,flauta
13.Zupurović Zerina,harmonika


Nazad