Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 1986-1995

13.generacija,1993.godine; razrednik prof.Vahida Begović
upisano 23 kandidata,maturirali:

1.Ahmić Edbera,teoretski odsjek
2.Aliefendić Mersiha,harmonika
3.Anić Dragana,teoretski odsjek 
4.Brenjo Nina,klavir
5.Čehajić Selma,harmonika
6.Čolak Amna,teoretski odsjek
7.Čosić Alma,teoretski odsjek
8.Kojić Andrijana,flauta i teoretski odsjek
9.Kustura Gordana,harmonika
10.Marjanović Dragana,teoretski odsjek
11.Merdžanić Samira,harmonika
12.Omerdić Enes,harmonika
13.Redžić Rusmir,solo pjevanje
14.Rojević Djana,flauta
15.Smajlović Narcisa,teoretski odsjek
16.Tepić Dragana,teoretski odsjek
17.Vrba Jan,truba
18.Vukovc Dajana,klavirNazad