Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 1986-1995

10.generacija,1990.godine; razrednik prof.Esad Čivić
upisano 26 kandidata,maturirali:


1.Brkić Elvedin,teoretski odsjek
2.Đokić Snežana,klavir
3.Ekinović Edina,flauta
4.Hadžiselimović Edina,harmonika
5.Ivanković Jadranka,klavir
6.Jašarević Amra,violončelo
7.Kurevija Olga,teoretski odsjek
8.Miličević Aleksandra,flauta
9.Milosavljević Tamara,harmonika
10.Stojanović Iva,violončelo
11.Šarović Dejan,gitara
12.Ubiparipović Mira,teoretski odsjek
13.Vrebo Almir,teoretski odsjek
14.Vuković Biljana,teoretski odsjek
polaznici:
15.Bošnjaković Davorin,kontrabas
16.Hamzić Muhamed,klarinet
17.Marić Mirna,solo pjevanje
18.Melezević Blagoje,gitara
19.Olujić Slavko,gitara
20.Skalanić Husein,gitara
21.Stjepanović Stjepan,gitara


Nazad