Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 1986-1995

12.generacija,1992.godine; razrednik prof.Viktorija Klapec
upisano 20 kandidata,maturirali:

1.Aganović Aldina,teoretski odsjek
2.Bohinjc Blanka,teoretski odsjek
3.Đokić Branimir,harmonika
4.Đurić Tatjana,violina
5.Fakić Amela,harmonika
6.Iličić Andrea,klavir
7.Imamović Adnana,teoretski odsjek
8.Ivančić Ivana,violina
9.Jašarević Mersiha,harmonika
10.Kapetanović Amina,violina
11.Lerotić Bruno,gitara
12.Marković Sandra,klavir
13.Miketa Krešimir,teoretski odsjek
14.Salkov Aida,klavir
15.Salkov Ajla,klavir
16.Taslaman Belma,harmonika 


Nazad