Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 1986-1995

7.generacija,1987.godine; razrednik prof.Fuada Ahmetspahić 
upisano 29 kandidata,maturirali:

1.Akrapović Dajana,violina
2.Čajdrić Sabina,klavir
3.Čakarević Vesna,teoretski odsjek
4.Čaušević Edina,violina
5.Čaušević Envera,violina
6.Dervić Kanita,harmonika
7.Durmić Mirsad,violina
8.Ekinović Amela,klavir
9.Fišić Dijana,klavir
10.Hucal Aleksandra,teoretski odsjek
11.Hujić Alma,klavir
12.Hujić Almir,klarinet
13.Imamović Edina,harmonika
14.Imamović Nizada,teoretski odsjek
15.Maksimović Dragan,teoretski odsjek
16.Mujačić Aida,teoretski odsjek
17.Šuka Ljiljana,harmonika 


Nazad