Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 1986-1995

11.generacija,1991.godine; razrednik prof.Fuad Ahmetspahić
upisano 24 kandidata,maturirali:

1.Alajbegović Lejla,klavir
2.Babić Belma,harmonika
3.Bajrambašić Sanela,harmonika
4.Bičakčić Alija,gitara
5.Blažević Kornelija,klavir
6.Dračo Almir,harmonika
7.Džidić Mujaga,teoretski odsjek
8.Đačić Nataša,klavir
9.Gadžun Alen,harmonika
10.Gajdoš Kanita,teoretski odsjek
11.Hadžajlić Aida,violončelo
12.Imširović Amela,flauta
13.Karahasanović Zufer,teoretski odsjek
14.Milutinović Maita,klavir
15.Mišković Gordana,harmonika
16.Pezer Amela,violina
17.Safić Aida,klavir
18.Sarajlić Sabina,klavir
19.Sobolj Sandra,teoretski odsjek
20.Tomčuk Aida,klavir 

 


Nazad