Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 1986-1995

9.generacija,1989.godine; razrednik prof.Ramiz Tahiri 
upisano 11 kandidata,maturirali:

1.Backović Nina,klavir
2.Bilčević Oksana,teoretski odsjek
3.Jurić Dragan,teoretski odsjek
4.Mihajlović Aleksandra,klavir
5.Salčinović Meliha,klavir
6.Vuković Lamija,klavir
polaznici:
7.Težak Gordana,harmonika 


Nazad