Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 2006-2017

38. generacija, 2017; razrednik prof. Ado Klobodanović

1. Adžić David, gitara

2. Beganović Edna, klavir

3. Beganović Mahira, teoretski odsjek

4. Behrem Armin, solo pjevanje i teoretski odsjek

5. Čolić Toni, harmonika

6. Fakić Medina, gitara i teoretski odsjek

7. Gluhić Ajla, flauta

8. Hasanić Edin, harmonika

9. Hrnjičić Husein, teoretski odsjek

10. Jakić Feđa, teoretski odsjek

11. Juhić Ahmed, solo pjevanje i teoretski odsjek

12. Kadrić Adnan, teoretski odsjek

13. Lenasi Laura, flauta

14. Mecavica Anis, teoretski odsjek

15. Muhić Neira, solo pjevanje i teoretski odsjek

16. Vejzović Senka, violina i teoretski odsjek


Nazad