Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 2006-2017

30.genaracija,2010; razrednik prof.Elvira Hedžić
upisano 35 kandidata;maturirali:

1.Ajdin Aida,gitara i teoretski odsjek
2.Begović Džana,violina i teoretski odsjek
3.Berbić Emina,harmonika i teoretski odsjek
4.Ćerim Ilma,klavir
5.Dajić Aida,viola
6.Draganović Asja,violina i teoretski odsjek
7.Grahić Cvetelina,solo pjevanje
8.Halilbašić Emir,fagot
9.Halilbašić Merima,klavir i teoretski odsjek
10.Handanagić Adnan,violina i teoretski odsjek
11.Hilić Amra,teoretski odsjek
12.Ibraković Majda,teoretski odsjek
13.Imamović Mirna,teoretski odsjek
14.Karić Miran,violončelo
15.Kobilica Zerina,teoretski odsjek
16.Kurić Dženita,solo pjevanje i teoretski odsjek
17.Matić Goran,harmonika
18.Meškić Haris,teoretski odsjek
19.Mlikota Branko,klarinet
20.Mujagić Ajla,teoretski odsjek
21.Mujkanović Edin,teoretski odsjek
22.Mulić Elma,flauta
23.Nezitević Emina,flauta i teoretski odsjek
24.Nikolić Bojan,gitara i teoretski odsjek
25.Jasmin Rahmanović, gitara
26.Podić Šeherzada,teoretski odsjek
27.Sladoja Ivana,teoretski odsjek
28.Šahović Ajla,teoretski odsjek
29.Tadić Andrijana,teoretski odsjek
30.Vojvodić Amra,violina i teoretski odsjek

 


Nazad