Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 2006-2017

31.generacija,2011; razrednik prof.Beganović Sabina
upisano 29 kandidata,maturirali:

1.Adžaip Azra,klavir
2.Ajanović Adnan,teoretski odsjek
3.Bešić Mehida,teoretski odsjek
4.Bilić Amela,teoretski odsjek
5.Čivić Lamija,teoretski odsjek
6.Ćar Jasmina,teoretski odsjek
7.Drljača Tina,gitara i teoretski odsjek
8.Hadžimejlić Abdulkadir,teoretski odsjek
9.Halilović Sabina,violina i teoretski odsjek
10.Hrustanović Muhamed,solo pjevanje i teoretski odsjek
11.Huseinspahić Edina,teoretski odsjek
12.Huseinspahić Lejla,teoretski odsjek
13.Kolasević Vedran,truba
14.Pejić Sandro,teoretski odsjek
15.Redžepović Almin,klarinet
16.Salibašić Jahija,teoretski odsjek
17.Selimović Amer,teoretski odsjek
18.Smajić Anida,teoretski odsjek
19.Spahić Berina,teoretski odsjek
20.Spahić Jasmina,teoretski odsjek
22.Terzić Naida,flauta i teoretski odsjek
22.Topalović Elvis,teoretski odsjek
23.Tutan Tarik,teoretski odsjek


Nazad