Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 2006-2017

33.generacija, 2013; razrednik prof.Maida Ibrahimagić

1.Alić Emin, teoretski odsjek
2.Alispahić Maid, teoretski odsjek
3.Avdagić Jasmin, solo pjevanje i teoretski odsjek
4.Baručija Irhad, violina i teoretski odsjek
5.Ćar Sabina, klavir
6.Drugović Belmin, harmonika
7.Džehverović Alma, solo pjevanje i teoretski odsjek
8.Ekinović Zerina, teoretski odsjek
9.Filipović Marija, teoretski odsjek
10.Kadrić Sedin, teoretski odsjek
11.Karahodža Larisa, solo pjevanje
12.Kokić Adela, teoretski odsjek
13.Lučić Nives, teoretski odsjek
14.Mahmić Belma, violina i teoretski odsjek
15.Mrkonjić Dženis, gitara i teoretski odsjek
16.Perković Katarina, klavir i teoretski odsjek
17.Popović Sandro, violina
18.Tajar Ilma, klavir i teoretski odsjek
19.Tešnjak Tamara, solo pjevanje i teoretski odsjek


Nazad