Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 1986-1995


14.generacija,1994.godine; 
razrednik prof.Ahmo Muharemović
upisano 22 kandidata,maturirali:

1.Asotić Olana,viola
2.Bajramović Mirela,gitara
3.Čoček Esmeralda,teoretski odsjek
4.Ćosić Belma,teoretski odsjek
5.Ekinović Edin,truba
6.Hadžajlić Azra,harmonika
7.Kalafadžić Karolina,klavir
8.Kozlo Selma,teoretski odsjek
9.Mehmedbegović Naida,gitara
10.Mujić Sanela,teoretski odsjek
11.Seferović Elvedin,harmonika i teoretski odsjek
12.Serdarević Belma,gitara
13.Subašić Hedija,teoretski odsjek
14.Tuce Vedran,klarinet i teoretski odsjek
polaznici:
15.Kadić Hamdija,klarinet


Nazad