Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 1996-2005

22.generacija,2002.godine; razrednik porf.Alma Karabeg
upisano 37 kandidata,maturirali:

1.Balilhodžić Moamer,harmonika i teoretski odsjek
2.Ćurić Dunja,teoretski odsjek
3.Dodik Sabina,teoretski odsjek
4.Došlić Sabina,teoretski odsjek
5.Fazlihodžić Elma,teoretski odsjek
6.Isak Selma,teoretski odsjek
7.Kahrimanović Mia,flauta i teoretski odsjek
8.Karahodža Ajdin,harmonika i teoretski odsjek
9.Kulačić Lejla,teoretski odsjek
10.Marić Ana,teoretski odsjek
11.Mirić Darka,gitara i teoretski odsjek
12.Mirić Tanja,gitara i teoretski odsjek
13.Muharemović Amir,gitara i teoretski odsjek
14.Mujkanović Emina,teoretski odsjek
15.Mulabdić Jasmina,teoretski odsjek
16.Omerović Alan,teoretski odsjek
17.Omić Emila,teoretski odsjek
18.Pivelja Tatjana,teoretski odsjek
19.Smajić Selma,teoretski odsjek
20.Smajlović Aldin,teoretski odsjek
21.Stojanović Una,teoretski odsjek
22.Suljičič Alma,teoretski odsjek
23.Šehić Semin,teoretski odsjek
24.Tahmiščija Amira,teoretski odsjek
25.Terzić Maja,viola
26.Zejnić Jasmina,teoretski odsjek


 


Nazad