Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Predmeti

PREGLED PREDMETA PO ODSJECIMA TOKOM ČETVEROGODIŠNJEG OBRAZOVANJA


Muzičar solo pjevač
 

I razred

II razred

III razred

IV razred

Bosanski jezik i književnost

Bosanski jezik i književnost

Bosanski jezik i književnost

Bosanski jezik i književnost

Strani jezik

Strani jezik

Strani jezik

Strani jezik

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Historija

Historija

Solfeđo

Solfeđo 

Solfeđo

Harmonija

Harmonija

Muzički oblici

Akustika

Kontrapunkt

Kontrapunkt

Korepeticija

Likovna kultura

Klavir

Muzički oblici

Kamerna muzika

Sociologija

Solo pjevanje

Klavir

Hor

Klavir

Historija muzike

Solo pjevanje

Klavir

Solo pjevanje

Solfeđo

Hisotorija muzike

Solo pjevanje

Muzička teorija

Hor

Hor

Historija muzike

Korepeticija

 

Korepeticija

Estetika

 

 

Demokratija i ljudska prava

 


Nazad