Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA KONKURS OBJAVLJEN U DNEVNOM LISTU ''NAŠA RIJEČ'' od 03. 08. 2021. godine

13.08.2021.

Mole se kandidati da provjere bodove i ukoliko smatraju da bodovanje nije izvršeno u skladu sa dostavljenom dokumentacijom primjedbe dostave na e-mail škole: srednjamuzicka@yahoo.com do utorka, 17. 08. 2021. godine do 12.00h,kako bi se eventualne greške ispravile. Hvala.

PRELIMINARNA RANG_LISTA

 


RASPORED UPISA UČENIKA U I, II, III I IV razred školske 2021/2022. godine u avgustovskom upisnom roku

12.08.2021.


RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA I MATURSKOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. godinu

12.08.2021.

NAPOMENA: Zbog radova na rekonstrukciji fasade škole učenici će blagovremeno biti obaviješteni o mjestu polaganja popravnih ispita i maturskog ispita.


KONKURS ZA UPIS U PRVI (I) RAZRED JU SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE ZENICA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. god. U AVGUSTOVSKOM PRIJEMNOM ROKU

12.08.2021.

Napomena: Zbog radova na rekonstrukciji fasade škole, prijavljeni kandidati će blagovremeno biti obaviješteni o tačnom mjestu polaganja prijemnog ispita.


KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠK. 2021/2022. god. objavljen u listu "Naša riječ" 03. 08. 2021. god.

03.08.2021.