Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Obavijest

24.02.2017.

U ponedjeljak, 27.02.2017.godine u 11.00h povodom Dana civilne zaštine, nastupit će sljedeći učenici:

Halilović Edvin (harmonika); Zekić Amila (gitara); Lenasi Laura (flauta);

Učenici trebaju biti ispred zgrade Kantona u 10.30h, gdje će ih čekati pedagogica.


Obavijest

31.01.2017.

Zimski raspust za sve osnovne i srednje škole na području Grada Zenice koje koriste usluge gradskog daljinskog grijanja, produžava do ponedjeljka, 06.02.2017. godine.


Obavijest

30.01.2017.

ZBOG PREKIDA NAPAJANJEM TOPLOTNOM ENERGIJOM NASTAVA SE ODGAĐA DO SRIJEDE, 01.02.2017.GODINE.


PLAN POLAGANJA MATURSKIH ISPITA U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU

25.01.2017.

           

R.B.

MATURSKI ISPIT

UČENIK

KOMISIJA

TERMIN

1.

Truba

(maturski koncert

Travnjak Salem

1.Mahmić Hajrudin,predsjednik

2.Bajramović Arnes,ispitivač

3.Hujić Almir,član

Srijeda,08.02.2017.u 19,00 h

Sala škole

2.

Muzički oblici

Žigo Mehdi

1.Stojanović Ema,predsjednik

2.Beganović Sabina,ispitivač

3.Karahođa Ajdin, član

Srijeda, 08,02.2017. u 12,00 h

3.

Bosanski jezik i književnost

Travnjak Salem

i

Žigo Mehdi

1.Mijatović Igor, predsjednik

2.Hasić Zumreta,ispitivač

3.Ibrahimagić Maida, član

Petak, 10.02.2017.

U 11,00 h

           

 

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU MATURSKOG ISPITA PREUZETI I POPUNITI KOD PEDAGOGICE U TERMINU OD 30.01. DO 03.02.2017.GODINE.


Roditeljski sastanak

06.01.2017.

Sastanak sa roditeljima učenika koji idu na seminar u Dubrovnik, održat će se u SRIJEDU, 11.01.2017.godine u 18.00h u prostorijama škole.