Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturski ispiti

14.08.2018.

PLAN POLAGANJA MATURSKIH ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2017/2018.GODINE

 

 

MATURANT

SMJER

MATURSKI ISPIT

KOMISIJA

TERMIN

Hadžimusić Meša

Muzičar općeg smjera

Kontrapunkt

1.Beganović Sabina,predsjednik

2.Salčinović Meliha, ispitivač

3.Hujić Alma, član

27.08.2018.

U 10,00 h

Omerspahić Neven

Muzičar općeg smjera

Dirigovanje

1.Beganović Sabina, predsjednik

2.Berrigan Elvira, ispitivač

3.Mijatović igor, član

27.08.2018.

U 11,00 h

Telalović Mahir

Muzičar harmonikaš

Harmonika

1.Karahođa Ajdin,predsjednik

2.Mahmić Hajrudin, ispitivač

3.Beganović Sabina, član

27.08.2018.

U 12,00 h

Bosanski jezik i književnost

1.Beganović Sabina, predsjednik

2.Hasić Zumreta, ispitivač

3.Alić Lejla, član

28.08.2018.

U 10,00 h

 

Učenici su obavezni prijaviti maturske ispite u terminima petak (17.08.) i ponedjeljak (20.08.) od 09,00h do 12,00h kod pedagoga škole. Obrazac za prijavu preuzeti kod pedagoga škole.

 


Popravni ispit

14.08.2018.

PLAN POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2017/2018.GODINE

 

UČENIK

POPRAVNI ISPIT

KOMISIJA

TERMIN POPRAVNOG ISPITA

Šabić Amina

Smriko Ensar

HARMONIJA

1.Karahođa Adin, predsjednik

2.Klobodanović Ado, ispitivač

3.Salčinović Meliha,član

23.08.2018.

U 10,00 h

Bešić Nusreta

HARMONIJA

1.Klobodanović Ado,predsjednik

2.Karahođa Ajdin, ispitivač

3.Salčinović Meliha, član

23.08.2018.

U 11,30 h

Silajdžija Mahir

Telalović Mahir

HARMONIKA

1.Karahođa Ajdin, predsjednik

2.Mahmić Hajrudin, ispitivač

3.Alispahić Amela, član

24.08.2018.

U 10,00 h

Bešić Nusreta

Hadžimusić Meša

Omerspahić Neven

KLAVIR

1.Šehić Lejla, predsjednik

2.Delibašić Sabina, ispitivač

3.Ibrahimagić Maida, član

24.08.2018.

U 10,00 h

 

 

Učenici su obavezni prijaviti popravne ispite u terminima petak (17.08.) i ponedjeljak (20.08.) od 09,00h do 12,00h kod pedagoga škole. Obrazac za prijavu preuzeti kod pedagoga škole.

 

 

 


Podjela svjedodzbi

08.01.2018.

Obavještavamo učenike da je podjela svjedodzbi prema sljedećem rasporedu:

I razred - razrednica Merdanović Envera - utorak, 9.1., u 11h

IV razred - razrednica Beganović Sabina - srijeda, 10.1., u 11h

II razred - razrednica Alispahić Amela - srijeda, 10.1., u 11h

III razred - razrednica Delibasic Sabina - petak, 12.1., u 11h


RADIONICA "SVIRANJE PO BOJAMA"

26.12.2017.


RADIONICA SVIRANJE PO BOJAMA

21.12.2017.