Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

PLAN POLAGANJA MATURSKIH ISPITA U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU

25.01.2017.

           

R.B.

MATURSKI ISPIT

UČENIK

KOMISIJA

TERMIN

1.

Truba

(maturski koncert

Travnjak Salem

1.Mahmić Hajrudin,predsjednik

2.Bajramović Arnes,ispitivač

3.Hujić Almir,član

Srijeda,08.02.2017.u 19,00 h

Sala škole

2.

Muzički oblici

Žigo Mehdi

1.Stojanović Ema,predsjednik

2.Beganović Sabina,ispitivač

3.Karahođa Ajdin, član

Srijeda, 08,02.2017. u 12,00 h

3.

Bosanski jezik i književnost

Travnjak Salem

i

Žigo Mehdi

1.Mijatović Igor, predsjednik

2.Hasić Zumreta,ispitivač

3.Ibrahimagić Maida, član

Petak, 10.02.2017.

U 11,00 h

           

 

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU MATURSKOG ISPITA PREUZETI I POPUNITI KOD PEDAGOGICE U TERMINU OD 30.01. DO 03.02.2017.GODINE.


Roditeljski sastanak

06.01.2017.

Sastanak sa roditeljima učenika koji idu na seminar u Dubrovnik, održat će se u SRIJEDU, 11.01.2017.godine u 18.00h u prostorijama škole.


Popravka gudala

06.01.2017.


Koncert

26.12.2016.


Novogodisnji koncert KSO

26.12.2016.