Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturski ispiti

14.08.2018.

PLAN POLAGANJA MATURSKIH ISPITA U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2017/2018.GODINE

 

 

MATURANT

SMJER

MATURSKI ISPIT

KOMISIJA

TERMIN

Hadžimusić Meša

Muzičar općeg smjera

Kontrapunkt

1.Beganović Sabina,predsjednik

2.Salčinović Meliha, ispitivač

3.Hujić Alma, član

27.08.2018.

U 10,00 h

Omerspahić Neven

Muzičar općeg smjera

Dirigovanje

1.Beganović Sabina, predsjednik

2.Berrigan Elvira, ispitivač

3.Mijatović igor, član

27.08.2018.

U 11,00 h

Telalović Mahir

Muzičar harmonikaš

Harmonika

1.Karahođa Ajdin,predsjednik

2.Mahmić Hajrudin, ispitivač

3.Beganović Sabina, član

27.08.2018.

U 12,00 h

Bosanski jezik i književnost

1.Beganović Sabina, predsjednik

2.Hasić Zumreta, ispitivač

3.Alić Lejla, član

28.08.2018.

U 10,00 h

 

Učenici su obavezni prijaviti maturske ispite u terminima petak (17.08.) i ponedjeljak (20.08.) od 09,00h do 12,00h kod pedagoga škole. Obrazac za prijavu preuzeti kod pedagoga škole.

 Nazad