Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 1981-1985

1.generacija,1981.godine; razrednik prof.Vahida Dizdar 
upisano 42 kandidata,maturirali:

1.Ahmić Nedžad,teoretski odsjek
2.Bijelić Ranko,klarinet
3.Blažević Miodrag,teoretski odsjek
4.Blažević Željka,flauta i teoretski odsjek
5.Gajzler Zdenko,klarinet i teoretski odsjek
6.Gasal Emira,flauta
7.Hadžiabdić Meliha,violina
8.Hadžić Edina,teoretski odsjek
9.Kićanović Brankica,klavir
10.Kratina Ata,violina
11.Mehmedić Selma,teoretski odsjek
12.Musa Derviš,teoretski odsjek
13.Patković Armin,teoretski odsjek
14.Ristović Aleksandara,klavir
15.Simić Gordana,teoretski odsjek
16.Šahmić Indira,teoretski odsjek
polaznici:
17.Selak Stanislav,gitara
18.Kesić Zoran,gitara
19.Telban Anto,teoretski odsjek 

 

 


Nazad