Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Maturanti 1981-1985

4.generacija,1984; razrednik prof.Ahmo Muharemović
upisano 27 kandidata

1.Alibegović Vanda,teoretski odsjek
2.Backović Nenad,gitara
3.Bajrambašić Merima,teoretski odsjek
4.Čurkoić Amela,teoretski odsjek
5.Ekinović Lejla,gitara
6.Gasal Mediha,harmonika
7.Gril Sanja,teoretski odsjek
8.Grgić Dario,teoretski odsjek
9.Hadarević Vesna,teoretski odsjek
10.Knežević Stojna,teoretski odsjek
11.Ličić Boris,teoretski odsjek
12.Muračević Nusreta,teoretski odsjek
13.Mutapčić Maida,klavir
14.Softić Vesna,solo pjevanje(horski pjevač)
15.Šahmić Sabina,teoretski odsjek
16.Telalović Ajla,teoretski odsjek
polaznici:
17.Šahmić Indira,harmonika 

 


Nazad