Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

UPIS U PRVI RAZRED

18.06.2019.

KONKURS ZA UPIS U  PRVI RAZRED JU  SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE ZENICA

ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

KONKURS ZA UPIS U PRVI RAZRED 

Prijem dokumenata vršit će se OD 18.06. DO 25.06. 2019. GODINE

Na konkurs je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-  Zahtjev za upis ( popunjava se u školi )

-  Izvod iz matične knjige rođenih

-  Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi

-  Originalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu

-  Diplome sa takmičenja u osnovnoj muzičkoj školi

PRIPREMNA NASTAVA 

24.06.2019.GODINE U 10:00 ( učionica br. 4 )

 

PRIJEMNI ISPIT 

25.06.2019.GODINE U 09:00  

 

Za Muzičara općeg smjera

Provjera ritma, sluha i muzičke memorije ( učionica br. 4 )

 

Za Instrumentalni smjer ( klavir, harmonika, duvači, gudači, timpanist, gitara )

Provjera ritma, sluha i muzičke memorije ( učionica br. 4 )

Praktični rad ( izvođenje programa završnog razreda osnovne muzičke škole )

 

Za Muzičara solo pjevača

Provjera ritma, sluha i muzičke memorije ( učionica br. 4 )

Raspon glasNazad