Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

Seminar

04.04.2017.

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije
Sala Srednje muzičke škole Zenica

PROGRAM SEMINARA

utorak 11. 4. 2017. godine

10,00 - 12,00

Plan i program srednje glazbene škole Funkcionalne muzičke pedagogije

Solfeggio, Harmonija, Polifonija, Analiza glazbenih oblika i ostali glazbeno teorijski predmeti

(predavači: Mirjana Futač Homen, prof. i Boris Klarić, prof.)

 

12,30 - 14,00

Plan i program srednje glazbene škole Funkcionalne muzičke pedagogije

Solfeggio, Harmonija, Polifonija, Analiza glazbenih oblika i ostali glazbeno teorijski predmeti

(predavači: Mirjana Futač Homen, prof. i Boris Klarić, prof.)

 

14,00

Promocija izdanja GU Elly Bašić i Društva za promicanje Funkcionalne muzičke pedagogijeNazad