Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

OBAVJEŠTENJE

16.03.2020.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se učenici škole da se zbog organizacije o realizaciji nastave uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija, a u skladu Uputstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona u toku dana OBAVEZNO jave razrednicima na sljedeće e-mail adrese:

1. PRVI RAZRED: e-mail: srednjamuzicka1razred@yahoo.com

2. DRUGI RAZRED: e-mail: srednjamuzicka2razred@yahoo.com

3. TREĆI RAZRED: e-mail: srednjamuzicka3razred@yahoo.com

4. ČETVRTI RAZRED: e-mail: srednjamuzicka4razred@yahoo.com

kao i predmetnim profesorima (glavni instrument, klavir uporedni, drugi instrument, kamerna muzika, čod ) putem Viber-a, WhatsApp-a i Messengera. 

 Nazad