Anketa
Musical se obično sastoji od

Partnerstvo

MUZIKA NA ŽICI

06.10.2016.

Muzičke radonice za vrijeme festivala.

Mjesto održavanja: Muzička akademija Sarajevo

Prisustvovanje svim radionicama je besplatno.

 

9.10., nedjelja

12-15h ˝Muzika na žici- ukratko˝ Violeta Smailović  Huart, violina

 

10.10., ponedjeljak

12-14.30h ˝Kamerna muzika Beethovena i Brahmsa˝ Manfred Stilz, violončelo i kamerna muzika

 

11.11., utorak

12-14.30h  ˝Mladi muzičari na svjetskoj izviđačkoj sceni˝ Nora Romanoff Schwarzberg, viola, kamerna muzika

12-14h        Masterclass - Dora Schwarzberg, violina

 

12.10., srijeda

12-14.30h  ˝Slobode i odgovornosti muzičkog umjetnika˝ Dora Schwarzberg, violina

 

13.10., četvrtak

12-14.30h  ˝Korepeticija gudačkih instrumenata˝ Kanae Endo, klavir

12-14h        ˝Studij na MA Sarajevo u moje vrijeme˝ Miomira Vitas, sopran

12-14h         Masterclass – Dora Schwarzberg, violina

 

14.10., petak

12-15h       ˝Moj pristup klaviru˝ Konstantin Bogino, klavir

12-14h         Masterclass – Dora Schwarzberg, violina

 

15.10., subota

12-14h        ˝ESTA u Sloveniji˝ Vildana Smailović Repše


 


Nazad